Ny app med film og aktiviteter til de yngste børn

FILMCENTRALEN/FOR DE YNGSTE. Den 18. september lancerer Det Danske Filminstitut en app, hvor de 3-6-årige kan lege med film, billeder og lyd. Forskning viser, at den styrker samarbejde, sprog og medieforståelse.

Børn skal opleve, forstå og skabe levende billeder. Det er kodeordene for Det Danske Filminstitut, der nu lancerer den gratis app ’Filmcentralen/For de yngste’. Appen rummer 300 kortfilm og mange sjove og lærerige aktiviteter, der tager udgangspunkt i film. Målet er at gøre børn til aktive mediebrugere og medskabere og styrke fundamentet for deres kulturelle og digitale dannelse. Målgruppen er børn på 3-6 år i dagtilbud.

Se trailer

’Filmcentralen/For de yngste’ er udviklet i tæt samarbejde med pædagoger i en række dagtilbud landet over, Skoletjenesten, Kulturregion Fyn og Professionshøjskolen UCC. Undervejs er der udført følgeforskning, som viser, at appen bl.a. er god til at træne samarbejde og sprog, styrker fællesskabet og har inkluderende potentiale. Aktiviteterne i appen flytter film- og mediebrug i børnehaverne fra passiv betragterrolle til aktiv film- og medieforståelse.

Gratis og nem at bruge

’Filmcentralen/For de yngste’ er enkel og fleksibel at bruge i den pædagogiske dagligdag. Appen rummer guidede forløb med aktiviteter og korte film. Der er fokus på fællesskab, dialog og kreativ leg. Der er helt enkle aktiviteter, hvor børn og pædagoger ser film sammen og taler om oplevelsen, eller hvor børnene fx skal fotografere og optage lyd indendørs og udendørs. Og så er der de lidt mere avancerede aktiviteter, hvor børnene fx laver deres egne, små animationsfilm. Alle aktiviteterne tager afsæt i den pædagogiske læreplan.

Fakta

  • 300 kortfilm og mange mediepædagogiske aktiviteter
  • Målgruppe: 3-6-årige børn i dagtilbud
  • Aktiviteterne er udviklet sammen med pædagoger

Det eneste, der skal til for at bruge appen, er en iPad, internetforbindelse og et UNI-login, som er gratis for dagtilbud.

”Genial måde at styrke sprog på”

Pædagog Kristina Juel Overgaard har arbejdet med 'Filmcentralen/For de yngste' i en testversion og fortæller om sine erfaringer:

“I en børnehave med 13 forskellige sprog er 'Filmcentralen/For de yngste' en sjov og spændende måde at arbejde med sprog på. Vi bruger appen til det, vi kalder dialogisk læsning. Vi ser en film i større eller mindre grupper, går i dialog om det, vi ser - det, vi forstår, ikke forstår osv. Filmen er en visuel og auditiv støtte for børnene, og vi har deres fulde opmærksomhed og deltagelse. Det er en genial måde at styrke sprog på. Bagefter gør appen det let at vælge en pædagogisk aktivitet, som støtter op om filmens emne. Her arbejder vi med samarbejde og alle de andre læreplanstemaer. 'Filmcentralen/For de yngste' har i høj grad også været med til at opkvalificere de forskellige udbud af medielege, jeg tilbyder børnene i mit it-værksted. Her er mangfoldigheden af ideer i appen guld værd som supplement til ens egen digitale pædagogiske praksis.”

Projektleder Charlotte Giese fra Det Danske Filminstitut fortæller om målet med at udvikle 'Filmcentralen/For de yngste':

”Vi vil give de yngste børn nye muligheder for at lege kreativt med film, lyd og billeder. Med appen kan børn og pædagoger i fællesskab skabe visuelle fortællinger og dele oplevelserne. Vi ønsker at fremme en aktiv og legende teknologiforståelse i den pædagogiske praksis, hvor netop iPads er en stærk pædagogisk ressource. Vores håb er, at 'Filmcentralen/For de yngste' kan være med til at styrke børns almene kulturelle og digitale dannelse.”

Kontakt

Charlotte Giese
Specialkonsulent
Tlf. +45 2332 9030
charlotg@dfi.dk

’Filmcentralen/For de yngste’ lægger sig i forlængelse af Filminstituttets digitale læringsuniverser til grundskolen og gymnasiet, der rummer film, undervisningsmaterialer og filmleksikon. Ambitionen er, at formidle filmkultur i øjenhøjde med børn og unge gennem hele deres opvækst.

Læs mere og download pressebilleder og trailer

Oversigt over børnehaver m.fl., der har været med til at teste og udvikle appen

Hent appen i App Store