Ny bestyrelse for Det Danske Filminstitut

Kulturminister Mette Bock har i dag beskikket en ny bestyrelse for Det Danske Filminstitut for perioden 15. maj 2017 til 14. maj 2021.

I Kulturministeriets pressemeddelelse udtaler kulturminister Mette Bock: "Dansk indholdsproduktion står over for store udfordringer og nye spændende muligheder i et medielandskab under kraftig forandring. Det Danske Filminstitut bidrager væsentligt til dansk indholdsproduktion igennem støtten til filmproduktioner, og samtidig har filminstituttet en vigtig opgave i at sikre talentudvikling og fornyelse. Der er behov for nytænkning, så dansk film også i fremtiden vil være noget helt særligt. Jeg håber, at sammensætningen af den nye bestyrelse vil bidrage positivt til udvikling af Det Danske Filminstituts strategi og organisation med henblik på at sikre dansk films styrker både nationalt og internationalt." 

Den nye bestyrelse for Det Danske Filminstitut består af: 

  • Anders Kronborg (formand), executive vice president i LEO Pharma
  • Lennart Lajboschitz (næstformand), adm. direktør i Mitco ApS
  • Peter Zinck, adm. direktør i Herman Zinck A/S
  • Søren Friis Møller, pædagogisk udviklingsleder på Den Danske Filmskole
  • Karsten Ohrt, formand for Ny Carlsberg Fondet
  • Mette Hjort, professor, Københavns Universitet
  • Birgit Granhøj Dam, medarbejderrepræsentant på Det Danske Filminstitut

Administrerende direktør på Det Danske Filminstitut Henrik Bo Nielsen siger: "Jeg ser frem til samarbejdet og glæder mig over, at vi også denne gang har fået en bestyrelse med en bred vifte af kompetencer, der afspejler Filminstituttets mange opgaver som både kunststøtte- og kulturinstitution." 

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 2276 5116