Ny bestyrelse for Filminstituttet

 


PRESSEMEDDELELSE6.
juni 2001
Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen har udpeget den nye bestyrelse
for Det Danske Filminstitut for perioden maj 2001 - maj 2005.
Søren Kjær, amtskoledirektør i Vejle Amt fortsætter som formand, mens
forhenværende finansminister Palle Simonsen bliver ny næstformand.
Bestyrelsen vil derudover bestå af:Nationalbankdirektør Bodil Nyboe
Andersen (indstillet af Rådet for Spillefilm), journalist Torben
Krogh (indstillet af Rådet for Kort- og Dokumentarfilm),
førstebibliotekar Eva Fønss-Jørgensen (indstillet af Museumsrådet),
cand.mag. Ulrik Andersen (valgt af medarbejderne ved Det Danske
Filminstitut) og musikjournalist Katrine Ring (udpeget af
kulturministeren).
"Det 'nye' Filminstitut, som repræsenterer den statslige filmpolitik,
har igennem dets første 4 år styrket alle Filmlovens indsatsområder og
dermed bevist det rigtige i at samle disse i én organisation," siger
bestyrelsesformand Søren Kjær og fortsætter:
"Vi træder nu ind i en ny fase, hvor vi skal konsolidere og udvikle
dansk films succes. De eksisterende støtteordninger har været afgørende
for denne fremgang, men dansk films behov for investeringer kan imidlertid
ikke løses alene gennem DFI's støtteordninger. Vi ser derfor med glæde på
de seneste initiativer om etablering af erhvervsbaserede støtteordninger,
som f.eks. en investeringspulje under Vækstfonden og muligheden for
etablering af regionale filmfonde. Herudover håber jeg, at tv-stationerne
aktivt vil medvirke til en nødvendig merinvestering i dansk film."
"Den nye bestyrelse er med dens brede sammensætning godt klædt på til
at varetage fortsættelsen af arbejdet, som den gamle bestyrelse
påbegyndte, med at udbygge og styrke et konstruktivt samarbejde med den
samlede danske filmbranche," slutter Søren Kjær.
Yderligere oplysninger, kontakt venligst
Det Danske FilminstitutBestyrelsesformand Søren Kjær Telefon:
75 83 53 33Mobil: 40 32 24 96