Ny filmbrancheuddannelse på TietgenSkolen i Odense

Pressemeddelelse30.05.2001
På initiativ fra
Filmudlejere i Danmark, Danske Film- & TV-Producenter, Danske
Biografer og Det Danske Filminstitut har en helt ny uddannelse set dagens
lys. Fra 3. september i år kan unge med filminteresse uddanne sig
professionelt i det skarpe magnetfelt mellem 'børs og katedral' - dvs.
mellem markedsføringsøkonomi og filmkunst.
TietgenSkolen i
Odense optager i år 35 studerende på linien "Markedsføringsøkonom -
FILMBRANCHEN". Her vil håbefulde unge kunne specialisere sig i
filmmarkedsføring og -salg, filmdistribution, biografdrift etc. Hensigten
med den nye uddannelse er at opkvalificere de menneskelige ressourcer for
at fastholde og udbygge branchens position i det samlede kultur- og
underholdningsbillede.
Uddannelsen er en
2-årig videregående uddannelse med filmbrancherelateret undervisning,
filmbrancheformulerede valgfag og specialeforløb med afsluttende
hovedopgave med udgangspunkt i filmbranchen. Der lægges stor vægt på et
tæt samarbejde mellem uddannelse og branche, ligesom der vil blive anvendt
brancherelateret eksempelmateriale i forbindelse med opgaveløsninger og
eksaminer.
For yderligere
oplysninger, kontakt:
TietgenSkolens
Uddannelsesleder:Susanne BækholmTlf. 6545 2108E-mail: sube@tietgen.dk
Uddannelseskonsulent - Filmbranchen:Ellen PlilipsenTlf.
9772 0080E-mail: ellenph@ofir.dk