Ny forsøgspulje til low cost spillefilm

Low cost spillefilm med kunstneriske ambitioner og et publikumspotentiale på mindst 75.000!

Det er den udfordring en ny forsøgspulje, Rå|Film, stiller den danske spillefilmbranche over for i 2008. Filminstituttet har afsat 15 mio. kr. til den ny low cost film-forsøgspulje og forventer, at der kan støttes fem til syv spillefilm.

Filminstituttet har siden august været i løbende dialog med branchen om etableringen af den ny pulje, som skal inspirere til kunstnerisk og kommerciel nytænkning. Ordningen henter både inspiration fra den kommercielle 60/40-ordning og fra konsulentordningen, og målet er at fremme diversiteten i dansk film ved at yde støtte til udvikling og produktion af film, der fortæller nye historier på andre måder. Hensigten med den økonomiske begrænsning er at anspore filmbranchen til at afprøve nye veje i såvel fortælle- som produktionsform.

Puljen støtter ikke eksperimenterende film, men spillefilm, der efterspørges af markedet, og som samtidig har kunstneriske ambitioner. Den støtter anderledes og originale film med en klar målgruppe, og filmene skal kunne nå et biografpublikum på mindst 75.000.

Filmprojekterne vil blive vurderet af en redaktion på fem personer, bestående af filmkonsulenter fra Filminstituttet og af eksterne bedømmere. De eksterne medlemmer bliver to personer, der har kommerciel indsigt i markedet for kulturprodukter. De indgår i redaktionen for at sikre, at filmene adresserer markedet og tidens kulturelle tendenser. Fra Filminstituttet består redaktionen af spillefilmkonsulenterne Molly Malene Stensgaard og Thomas Krag samt projektredaktør Kim Leona.

Forsøgsordningen kan støtte spillefilm med et budget på maksimalt 10 mio. kr. Der kan ydes op til tre mio. kr. til det enkelte projekt. Det vil indgå i støttekriterierne, at projekterne har nået et vist udviklingsniveau, så de kan gå i produktion kort tid efter støttetildelingen. Støtten kan søges i maj og september 2008.

"Vi har forsøgt at lytte til signalerne fra markedet ," siger Filminstituttets adm. direktør, Henrik Bo Nielsen. "Samtidig er vi glade for, at både kulturordførerne og kulturministeren har bakket op om forsøgsordningen, og håber, at vi herigennem får erfaringer, der også kan anvendes på længere sigt. Med så lange forligsperioder er det vigtigt at kunne være fleksibel, når markedssignalerne indikerer, at der er behov for andre typer filmprojekter."

Puljen finansieres fortrinsvis af tilskudsmidler, der er overført fra 2006 og 2007 og vil derfor kun i beskedent omfang påvirke de øvrige filmstøtteordninger i 2008.

For yderligere oplysninger:
Det Danske Filminstitut Adm. direktør Henrik Bo Nielsen, 4034 9996