Ny ilt til Filmværkstedet

Pressemeddelelse13.12.2000
Med
Filmværkstedets aktivitetsplan 2001 (se www.filmworkshop.dfi.dk) har Filminstituttet taget
hul på en af tidens store udfordringer for dansk film: at udforske
digitaliseringens muligheder for det filmkunstneriske udtryk.
Introduktionen af
multimedier vil radikalt ændre filmen - både som kunstnerisk udtryksform
og som oplevelse. DVD og Internet åbner mulighed for interaktiv
filmfortælling. Indtil videre er de nye muligheder stort set kun blevet
udnyttet kommercielt. Nu skal de filmkunstneriske muligheder
afsøges.
Multimediesatsningen er en
prioritering
De nye planer har
allerede fremkaldt protester, idet satsningen vil påvirke Filmværkstedets
traditionelle aktiviteter. Protesterne kommer bl.a. til udtryk på
www.netnet.dk/protest/.
Kritikken er
forståelig, men Filminstituttet kan ikke både bibeholde de traditionelle
aktiviteter i uændret omfang og samtidig gennemføre en stor
multimediesatsning. Multimediesatsningen er udtryk for en
prioritering.
En af
Filmværkstedets vigtigste opgaver er at støtte den eksperimenterende
filmkunst. I 5 år har Filmværkstedet forsøgt at finde det rette projekt.
Nu er projektet her. Nogle mener for tidligt, andre mener for sent. Nogle
mener det forkerte sted. Faktum er, at projektet nu er muligt - som et
samarbejdsprojekt mellem Kulturministeriets Udviklingsfond og
Filminstituttet.
Med det nye
multimedieprojekt inviterer vi nye talenter og erfarne filmfolk, der i
mange år har vist deres talent inden for den lineære filmfortælling, til
at tage de nye medier til sig og stille de store kunstneriske
kvalitetskrav. Hvis ikke Filminstituttet handlede nu, så ville der for
alvor være grund til kritik.
På et stormøde for
værkstedsmiljøet i oktober 2000 blev tankerne om værkstedernes fremtid
fremlagt. Mødet blev af nogle deltagere brugt til at kritisere formalia og
argumentere for at bevare det bestående. Men det blev også klart, at der
er et generationsskifte på vej. En yngre generation, som godt kan se ideen
med nogle af de tiltag, Filmværkstedet har gennemført i løbet af de sidste
år, står klar til at erobre de nye fortælleformer.
På mødet blev
planerne om en ny støtteordning for ekstern værkstedsaktivitet ligeledes
præsenteret: Filminstituttet vil gerne støtte nogle af de mange
kvalificerede bud på talentudvikling, som findes i miljøet. Hos Århus
Filmværksted, Close-Up, Kort & Dokumentar Filmskolen m.fl.var der
naturligvis store forventninger til en sådan støtteordning.
Støttevilkårene sendes til høring hos de filmfaglige organisationer
snarest. Selvom der i Filmværkstedets aktivitetsplan for 2001
er taget hensyn til en del af de kritikpunkter, som blev fremsat på
stormødet i oktober, er der stadig protester over følgende:

at der ikke
vælges projektredaktion i 2001
at der ikke
bliver plads til samme antal film & videobevillinger som sidste
år
Ad 1)
Manglende projektredaktion i 2001
Det er en
radikal beslutning ikke at vælge en Projektredaktion i 2001. Det er første
gang i de 30 år, Filmværkstedet har eksisteret.
Projektredaktionen
bliver ikke permanent afskaffet. Filmværkstedets retningslinjer er ikke
blevet ændret. I 2001 vil vi imidlertid gerne afprøve andre
redaktionsformer: Ved første ansøgningsrunde i form af en
"mini-konsulentordning", hvor en ekstern konsulent deltager i udvælgelsen
af et antal projekter og efterfølgende kan fungere som vejleder. Ved næste
ansøgningsrunde prøver vi måske en anden model. Senere på året vil vi
evaluere de afprøvede modeller.
Ad 2)
Færre film-/videobevillinger i 2001
Det er
rigtigt, at det ikke er muligt at gennemføre samme antal
film-/videobevillinger som i 2000. Men på trods af den store
multimediesatsning bliver der faktisk plads til op mod 16 bevillinger i
2001, som vi kan give en forsvarlig støtte og god service.
Ud over de nye
bevillinger skal Filmværkstedet også tage vare på færdiggørelse af ca. 90
bevillinger fra tidligere år.
Al politik er et
kompromis. Den aktivitetsplan, Filmværkstedet arbejder efter i 2001, er et
sådant kompromis.
Den professionelt
eksperimenterende filmkunst er stærkt repræsenteret i Filmværkstedets
aktivitetsplan for 2001. Med en ekstern støtteordning håber vi, at andre
værksteder, uddannelsessteder, foreninger mv. også kan yde et væsentligt
bidrag til talentudviklingen. Udover satsningen på multimedieprojektet vil
Filminstituttet i 2001 anvende ca. 13 mio. kr. på interne og eksterne
værkstedsaktiviteter - en fordobling i forhold til de 6,5 mio. kr. i 2000.
Det er også en prioritering.
Yderligere
oplysninger:
Prami Larsen,
leder af Filmværkstedetpramil@dfi.dk, 33 74 34 80
Thomas Stenderup,
områdedirektør thomass@dfi.dk, 33 74 34 33