Ny medieaftale på plads

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal alliance har indgået ny medieaftale for perioden 2011-14. Aftalen betyder for filmområdet at balancen mellem tv og Filminstitut ændres således, at DR og TV 2’s forpligtelser i forhold til dansk film reduceres mod tilførsel af et tilsvarende beløb til Det Danske Filminstitut. Desuden skal Public Service Puljen videreføres og styrkes.

Henrik Bo Nielsen, direktør på Det Danske Filminstitut er overordnet tilfreds med det indgåede forlig:

"Først og fremmest er jeg glad for, at forligskredsen anerkender, at Tv-stationerne ved sidste aftale fik for stor indflydelse på dansk film. Forligsresultatet er på det område et vigtigt første skridt. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at vi havde håbet, at de gik lidt længere. Når forhandlingerne om selve filmaftalen og de nærmere detaljer går i gang til efteråret, må vi så sørge for, at de 100 mio. kroner der i den kommende forligsperiode overføres til DFI, virkelig kommer til at bidrage til at skabe bedre udviklingsrum og bredere rammer for dansk film."

Fakta

Medieftalen erstatter fra årsskiftet den nuværende medieaftale, der udløber med udgangen af 2010. Aftalen omfatter alene forholdene for de elektroniske medier. De trykte mediers forhold, herunder opfølgning på den mediestøtteudredning, der blev offentliggjort i oktober sidste år, vil indgå i et særskilt oplæg, som regeringen vil fremlægge efter sommerferien. 
 
Hent aftaleteksten (pdf)

Læs Det Danske Filminstituts oplæg til ny Filmaftale Sæt filmen fri

"Jeg kan naturligvis også kun være tilfreds med, at de resultater, der er opnået med Public Service Puljen, anerkendes, og at puljen nu fortsætter i styrket form. Også her kunne man selvfølgelig drømme om ’lidt mere’, men vi vil nu koncentrere os om at anvende de 150 mio. kroner, der er til rådighed i perioden og gøre vores til, at de uafhængige producenter og de kommercielle tv-stationer kan få bedst mulige rammer for at skabe mere public service til glæde for de danske tv-seere. Jeg ser også frem til at udvikle puljens nye fokusområder på radioområdet og i forhold til børn og unge".

Medieaftalen indeholder følgende hovedelementer:

  • Konkurrence på public service-radio ved udbud af FM 4 som en nyheds- og aktualitetsorienteret public service-radiokanal uden adgang for DR til at byde.
  • Styrkelse af public service-tilbuddene til danskerne ved videreførelse og udbygning af Public Service Puljen og udvidelse af puljens anvendelsesområde.
  • Udvidelse af den regionale sendetid uden for TV 2-sendefladen.
  • Forslag om (fra et forventet licensmerprovenu på i alt 135 mio. kr.) at tilføre DR 35 mio. kr. til styrkelse af DRs nyheder og musik og 100 mio. kr. til produktion af en historisk dramaserie af høj kvalitet, der kan give danskerne kendskab til vigtige begivenheder i Danmarkshistorien.
  • Bedre balance i støtten til dansk film sikres ved, at DR og TV 2’s forpligtelser i forhold til dansk film reduceres mod tilførsel af et tilsvarende beløb fra licensprovenuet til Det Danske Filminstitut.
  • Indførelse af en markedsvurdering af nye væsentlige DR-tjenester, så public service-værdien fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester.
  • Styrkelse af det private produktionsmiljø ved krav om øget udlægning af produktion fra DR til private producenter.
  • Mere valgfrihed for de danske seere bl.a. ved afskaffelse af gældende krav i lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg.
  • Der åbnes op for produktplacering, så danske tv-stationer stilles bedre i konkurrencen med udenlandske tv-stationer. Det gældende forbud mod "breaks" i programmer opretholdes.
  • Ingen licensstigninger.
Tags: