Ny områdedirektør

Pressemeddelelse01.02.2001
Det Danske Filminstituts
bestyrelse har på dets møde den 31. januar 2001 besluttet at ansætte Lars
Feilberg som ny områdedirektør for Produktion & Udvikling.
Lars Feilberg er 37 år
og er uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen i København i 1989. Han
har beklædt stillinger som økonomichef, producer og adm. direktør i Domino
Film & TV Produktion A/S, været direktør i MTV Produktion A/S, adm.
direktør i Endemol Entertainment samt projektleder/konsulent i Metronome
Film & Television's koncernledelse i Stockholm. Lars Feilberg driver
p.t. sit eget selskab Filmberg.
Feilberg har haft en
lang række tillidsposter i forskellige bestyrelser og har været involveret
i foreningsarbejdet i den danske producentforening.
Lars Feilberg har
desuden været formand for bestyrelsen i Sveriges TV-Producenters
Intressentförening og medlem af bestyrelsen for Filmproducenternes
Rättighedsförening i Sverige.
Med valget af Lars
Feilberg sikres en god balance mellem vigtige kvalifikationer i forhold
til et krævende job: økonomisk indsigt, ledelseserfaring, viden om
filmproduktions- og finansieringsforhold samt generel viden om branchens
vilkår.
Lars Feilberg tiltræder
den 1. april 2001, når den nuværende områdedirektør, Thomas Stenderup
fratræder stillingen.
Pressen kan møde Lars
Feilberg ved Filminstituttets pressemøde om nye 60/40-støttetildelinger
den 1. februar kl. 13.00 i Caféen i Cinemateket, Gothergade 55, København
K.
Yderligere
oplysninger:Det Danske FilminstitutHenning Camre, adm.
direktørTelefon 33 74 35 01camre@dfi.dk