Ny rapport: Film i den danske oplevelsesøkonomi

Billede til artiklen Ny rapport: Film i den danske oplevelsesøkonomiDansk film fremhæves ofte som en ubetinget succes. I de senere år har interessen været voksende, og dansk film synes generelt at have klaret sig godt. "Film i den danske oplevelsesøkonomi" rejser imidlertid spørgsmålet, om det er filmoplevelsen, der er en succes, eller om det også gælder for den økonomiske side af filmbranchen?

Rapporten "Film i den danske oplevelsesøkonomi - Filmproduktion, filmstøtte og biografmarkedet i Danmark" blev præsenteret på en konference på Copenhagen Business School torsdag den 26. juni. Det skriver CBS og Forlaget Samfundslitteratur i en pressemeddelelse.

Rapporten analyserer den danske filmbranche gennem analyser af markedet, forproduktion af danske spillefilm og af det danske biografmarked. Den afdækker, hvad der påvirker efterspørgslen og udbuddet af danske spillefilm herunder hvilken rolle, den danske filmstøtte spiller. Analysen af biografmarkedet undersøger, hvad der determinerer efterspørgsel og udbud på kort og langt sigt, herunder hvorfor antallet af solgte biografbilletter er faldet voldsomt over de seneste godt 50 år. I forlængelse heraf opstilles en model for, hvordan det danske biografmarked samlet set fungerer.

"Film i den danske oplevelsesøkonomi" indgår i en rapportserie som led i forskningsprojektet 'Kunst, kompetence og konkurrence i den danske oplevelsesøkonomi.'

Rapporten er på 138 sider og koster 149 kr.

Bestil bogen