Ny rapport om sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

RAPPORT. Der er forbedret men fortsat skrøbelig økonomi inden for dansk dokumentarfilm, konkluderer ny rapport.

En rapport fra Deloitte Consulting om sundhedstilstanden inden for dansk dokumentarfilm peger på, at de danske dokumentarfilmproducenter har en skrøbelig økonomi.

Økonomien i selskaberne er i overvejende grad baseret på at samle finansiering til enkeltprojekter. Salg til tv, biografer og andre distributionsplatforme udgør dog en lille del af forretningsmodellen, men producenternes investering i filmproduktion tjenes kun hjem i ca. 25 % af projekterne. Dansk dokumentarfilm er derfor vedvarende afhængig af ekstern finansiering fra Filminstituttet, DR og TV2s public service engagement samt offentlige og private fonde.

Undersøgelsen viser også, at producenterne, trods en virksomhedsøkonomi baseret på enkeltprojekter, gennemgående har forbedret deres sundhedstilstand i de senere år. Interview med producenterne peger på, at branchen har skærpet sit fokus på projekt- og økonomistyring og i nogle tilfælde også har supplerende indtægter.

De begyndende tegn på forbedring kan muligvis hænge sammen med den aktuelle Filmaftale (2011-2014), der har gjort det muligt at give mere støtte til større dokumentarprojekter. Det har dog ikke været muligt præcist at afdække de faktorer, der på tværs af selskaber har påvirket sundhedstilstanden til det bedre.

Det hører også med til billedet, at navnligt selskaber, der har haft dokumentarfilm som biaktivitet, i de senere år helt har lukket for dokumentarproduktion på grund af de ringe indtjeningsmuligheder, og det viser at de lange udviklingsforløb i netop dokumentarfilm er en stor økonomisk udfordring.

Selvom rapporten primært har fokus på den aktuelle økonomiske tilstand fremhæves det, at der er en stigende professionalisme og et stort globalt netværk blandt danske producenter. Danske producenter og andre kreative kræfter har i international sammenhæng talent for at ramme samfundsmæssigt vedkommende temaer i deres projekter, og branchen er som helhed præget af høj fleksibilitet og stor omkostningsbevidsthed. Endvidere peges der på, at der navnlig i forhold til de nye VOD-platforme kan være uopdyrkede muligheder i forhold til at styrke distribution og indtjening af danske dokumentarfilm.

Debatmøde 13. maj

Deloitte-rapporten præsenteres og diskuteres på et debatmøde på Filminstituttet tirsdag den 13. maj 2014 kl. 16 under overskriften ”Hvordan styrker vi økonomien i dansk dokumentarfilm?”

Læs rapporten

For yderligere oplysninger:
Klaus Hansen, direktør for Producentforeningen, tlf. 2081 0959
Claus Ladegaard, områdedirektør for Produktion & Udvikling, Det Danske Filminstitut, tlf. 4032 6212