Ny spillefilmkonsulent på Det Danske Filminstitut

14.
juli 2003
Lena Hansson tiltræder
som spillefilmkonsulent pr. 15. september. Hun afløser Vinca Wiedemann,
som er ansat i en ny stilling som kunstnerisk leder af
Talentudviklingspuljen.
Lena Hansson kommer fra
en tilsvarende konsulentstilling på Svenska Filminstitutet. Hun har
tidligere været ansvarlig for samproduktion på spillefilmområdet på SVT i
Stockholm og Malmö. I begyndelsen af halvfemserne var hun produktionschef
på Svenska Filminstitutet.
Lena Hansson er velkendt
i det danske filmmiljø og har i co-produktionsrollen støttet en række af
dansk films succeser i de senere år.
Henning Camre udtaler:
"Med valget af Lena Hansson har Det Danske Filminstitut sikret sig en
anerkendt og højt kvalificeret personlighed til at varetage
filmkonsulentjobbet. Lena Hansson har gennem sit arbejde i Sverige bevist
sin evne til at forene kunstnerisk vurdering med respekten for publikum og
hun er kendt som en positiv sparringspartner i den udviklingsproces, som
altid ligger forud for fremragende film."
Yderligere oplysninger,
kontakt:
Søren Kjær, formand for
Det Danske Filminstituts bestyrelse, 4032 2496Henning Camre, adm.
direktør, Det Danske Filminstitut, 2177 7664Lena Hansson, +46 4097
4794