Ny SU-berettiget uddannelse på Filmværkstedet

UDDANNELSE. Filmværkstedet har sammen med AFUK lanceret en toårig SU-berettiget filmassistentuddannelse. Første hold af kommende filmtalenter startede i februar.

På Filmværkstedet er man vant til at have med ungt filmisk talent at gøre, men som noget nyt kan man nu tilbyde en filmfaglig uddannelse, som samtidig er SU-berettiget. Filmassistentuddannelsen er resultatet af et samarbejde mellem Filmværkstedet og Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK), hvor sidstnævnte står for undervisning i almene fag og introduktion til filmbranchen, mens Filmværkstedet sørger for undervisning med professionelle filmfolk i funktioner som eksempelvis lyd, kamera og klip.

Uddannelsen henvender sig til unge op til 25 år, og hos Filmværkstedet er man helt bevidst om, hvordan man med uddannelsen kan være med til få endnu flere nye talenter ind i den danske filmbranche.

"Der er et helt klart behov for arbejdskraft i dansk film, og gennem en god dialog med branchen kan vi sørge for, at de unge kommer hurtigt i arbejde og får prøvet sig selv af i praksis," siger Mia Munck Bruns, som er koordinator for uddannelsen på Filmværkstedet.

På uddannelsen kan de studerende vælge at gå i to retninger: Fotograf-assistent og digital produktionsassistent. Begge varer to år og er delt op på fire semestre, som hvert kan indeholde op til otte ugers erhvervstræning, der skal ruste de unge til et fremtidigt arbejde i filmbranchen. Efter at have gennemført uddannelsen kan der varetages jobfunktioner som B & C-filmfotograf og produktionsassistent, samt være mulighed for at videreuddanne sig til en række professioner som eksempelvis filmfotograf, produktionsleder og producerassistent.

Det er planen, at der skal optages et nyt hold årligt. Næste hold starter op i januar 2018.

Læs mere om uddannelsen hos Filmværkstedet og AFUK.