Ny undersøgelse af filmstøtte

UNDERSØGELSE. Har du nogensinde undladt at klage over en afgørelse om støtte til et filmprojekt af frygt for dine fremtidige muligheder? Og har du undladt at sige en filmkonsulent imod for ikke at miste støtte? Så er der nu mulighed for anonymt at indberette oplevelsen i dagbladet Politikens aktuelle spørgeskemaundersøgelse om instruktører og manuskriptforfatteres oplevelser med filmstøttesystemet.

Politikens undersøgelse, der for eksempel spørger ind til, om svarpersonen har oplevet, at der "blev stillet krav til indhold i et af mine værker som præmis for at få støtte", skal angiveligt sætte fokus på Filminstituttets tildelinger af filmstøtte på konsulentordningerne, og den fokuserer især på svarpersonernes oplevelser af konsulenternes adfærd. Undersøgelsen beskæftiger sig tillige med svarpersonernes oplevelse af kønsfordelingen af filmstøtterne. Et emne hvis statistiske grundlag Politiken behandlede tidligere i år.

Filminstituttets administrerende direktør, Henrik Bo Nielsen, ser frem til at læse resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. "Det er spændende at se, om det kan kaste nyt lys over ansøgernes oplevelser af sagsbehandlingen. Vi har løbende dialog med både forfatternes og instruktørernes faglige organisationer, ligesom der jævnligt afholdes evalueringer og debatmøder, og Filminstituttet er ikke af den vej blevet gjort opmærksom på mere systemiske problemer. Man kan selvfølgelig altid diskutere udformningen af de enkelte spørgsmål i Politikens undersøgelse, og om man ender med at sande det gamle mundheld, at "som man råber i skoven, får man svar", men det må jo komme an på en prøve. Nogle svar er forhåbentlig helt forudsigelige, og jeg ville være slemt skuffet, hvis bare en ansøger måtte have oplevet, at der ikke blev stillet krav til indhold for at få adgang til offentlige støttemidler."

Politikens undersøgelse afsluttes den 12. april.

Spørgeskemaundersøgelse (PDF)

Tags: filmpolitik