Nye bestyrelsesmedlemmer for Det Danske Filminstitut

Kulturminister Carina Christensen har beskikket en ny bestyrelse for Det Danske Filminstitut frem til den 15. maj 2013.

Som nyt medlem har kulturministeren beskikket direktør Jesper Boas Smith. Efter indstilling fra Rådet for Spillefilm beskikkes fhv. direktør Susanne Larsen, som kulturministeren har udpeget til næstformand. Desuden beskikkes Annette Klit Kjær som medarbejderrepræsentant. Susanne Larsen er fhv. administrerende direktør for SAS. Jesper Boas Smith er tidligere koncerndirektør i - og medejer af Nordisk Film - og har co-produceret flere danske spillefilm.
 
Bodil Nyboe Andersen og Ulla Brockenhuus-Schack fratræder som bestyrelsesmedlemmer.
 
Kulturministeren genbeskikker Morten Hesseldahl, der fortsætter som bestyrelsesformand, og Martin Dahl Pedersen. Efter indstilling fra Museumsrådet og Rådet for Kort- og Dokumentarfilm, der repræsenterer den danske filmbranche, genbeskikkes Birgit Nordsmark Henriksen og Christian S. Nissen.
 
Kulturminister Carina Christensen skriver:
"Jeg er overbevist om, at Susanne Larsen og Jesper Boas Smith kan bidrage positivt til filminstituttets arbejde og den fortsatte udvikling af dansk film. Jeg vil samtidig gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde de har udført."