Nye mål for dansk film 2007-2010

Vor tids vigtigste kunstart, filmen, bringer Danmark ud i verden og gør os synlige og tilstedeværende med en gennemslagskraft, som er fuldstændig enestående og uhørt for en lille nation. Den position vil Det Danske Filminstitut gerne styrke med en strategi for, hvordan vi også fremover sikrer volumen, kvalitet og diversitet i dansk film. Derfor har DFI udarbejdet strategioplægget: ”Nye mål – udfordringer og perspektiver for dansk film 2007-2010”.

De levende billeder omgiver os døgnet rundt – i biografen, på skærmene derhjemme, i det offentlige rum og mobiltelefoner. De forklarer verden, og forklarer hvem vi er. De spejler os og definerer os. Gennem de danske film sætter vi os selv i scene, og vi erobrer samtidig en ret til en plads på den internationale scene – vores kultur og identitet bliver synlig og får en (dansk) stemme.

Ikke blot fylder film mere og mere, der bliver også flere og flere af dem, og konkurrencen om at nå det store publikum er benhård. Miraklet er, at Danmark ikke alene har evnet at følge med – vi har også formået at erobre stadig større markedsandele. Det skyldes, at vi har produceret flere, bedre og mere vedkommende film. Grundlaget herfor har været – og må også fremover være – en fremsynet og langsigtet politik.

Film er dyre at lave. De behøver ikke nødvendigvis altid at være kostbare; nogle film skabes for næsten ingen penge. Men skal et land opretholde en filmindustri med faglighed og færdigheder i international klasse, er det nødvendigt med tilstrækkelige midler og udfoldelsesmuligheder for professionelle produktionsselskaber, filmstudier og laboratorier. Vi kan kun holde på vores etablerede instruktører, skuespillere og dramatikere og tiltrække nye talenter, hvis vi kan tilbyde dem arbejde. Derfor skal vi stadighed tilstræbe at skabe et sundt grundlag for en filmbranche i verdensklasse.

Samtidigt med offentliggørelsen af Filminstituttets strategioplæg for den filmpolitiske indsats offentliggøres en analyse af økonomien i danske spillefilm 1999-2005 samt en opsamling af effekterne af den nuværende filmaftale 2003-2006.

Læs Filminstituttets strategioplæg og rapporter.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Bestyrelsesformand Morten Hesseldahl, 2424 1669, mhe@lrforlag.dk

Administrerende direktør Henning Camre, 3374 3501, camre@dfi.dk

Områdedirektør for Distribution & Formidling Anders Geertsen, 3374 3550, andersg@dfi.dk

Chefkonsulent Claus Hjorth, 3374 3526, clausnh@dfi.dk