Nye medlemmer i DFI’s bestyrelse

FILMINSTITUTTET. Kulturminister Marianne Jelved har netop sammensat en ny bestyrelse for Det Danske Filminstitut for de næste fire år.

I henhold til den normale rutine afgår tre medlemmer af bestyrelsen, mens Kulturministeren samtidig har genbeskikket tre siddende medlemmer.

Som nye medlemmer har ministeren beskikket professor Kirsten Drotner, Syddansk Universitet, Assistant Professor Søren Friis Møller, CBS, og sektionsleder Bjarne Andersen, Statsbiblioteket.

Birgit Nordsmark Henriksen, Martin Dahl Pedersen og Christian S. Nissen fratræder som bestyrelsesmedlemmer.

Kulturministeren har genbeskikket adm. direktør Joachim Malling, der fortsætter som bestyrelsesformand, fhv. direktør Susanne Larsen, der fortsætter som næstformand, direktør Jesper Boas Smith og medarbejderrepræsentant Annette Klit Kjær.

Joachim Malling siger:

"Et varmt velkommen på bestyrelsens vegne til professor Kirsten Drotner, der kommer til DFI med en stor viden om digital kompetenceudvikling, mediebrug og -historie, brugerdreven innovation samt børn og unges medie- og kulturvaner. Til Søren Friis Møller, der på CBS blandt andet arbejder med ledelse inden for kultur- og kunstverdenen, iværksætteri i kulturlivet samt forandringer og fornyelse i kulturinstitutioner. Og endelig til Bjarne Andersen, der blandt andet arbejder med digitale arkiveringsopgaver i forhold til internettet og avancerede søgesystemer – et område, hvor Statsbiblioteket er førende både nationalt og internationalt."

"Som genbeskikket formand for bestyrelsen vil jeg samtidig gerne takke de afgående medlemmer for et godt samarbejde og gode faglige diskussioner. Tak til Birgit Nordsmark Henriksen, Det Kongelige Bibliotek, der har været en vigtig ressource i definitionen af rammerne for DFI’s digitale arkivsystemer, til Martin Dahl Pedersen, Kromann & Reumert, der med sin indsigt i ophavsret og immaterielle rettigheder har været en solid bidragyder til bestyrelsens arbejde, og til Christian S. Nissen, hvis store overblik over og generelle indsigt i medieverdenen og ikke mindst public service har bidraget konstruktivt til løsningen af DFI’s opgaver."