Nye medlemmer i rådene ved Det Danske Filminstitut

Pressemeddelelse26.04.2001
Den 22. april er der
udpeget nye medlemmer til de tre råd ved Det Danske Filminstitut som
foreskrevet i Filmloven. Rådenes opgave er at rådgive Det Danske
Filminstituts ledelse om spillefilm, kort- og dokumentarfilm og
museumsvirksomhed.
Rådet for Kort- og
Dokumentarfilm og Rådet for Spillefilm er hver sammensat af tre
repræsentanter for filmbranchen og to medlemmer med mediemæssig og
kulturel indsigt, der udpeges af Kontaktudvalget ved
Filminstituttet.
Rådet for Kort- og
Dokumentarfilm består af Jens Bidstrup fra Film &
Tv-arbejderforeningen, producent Lasse Jensen, filminstruktør Ulla
Boje-Rasmussen, dramatiker Nikolaj Scherfig og producer Hans Bülow. De tre
første er indstillet af filmbranchens organisationer og de to sidste af
Kontaktudvalget. Lasse Jensen er formand og Ulla Boje-Rasmussen
næstformand.
Rådet for Spillefilm
består af direktør ved Nordisk Film Erik Crone, produktionsleder Karen
Bentzon, direktør ved Nordisk Film Biografdistribution Jan Lehmann,
redaktør Mette Damgaard-Sørensen og manuskriptforfatter Lars Kjeldgaard.
De tre første er indstillet af filmbranchens organisationer og de to
sidste af Kontaktudvalget. Erik Crone er formand og Karen Bentzon
næstformand
Museumsrådet
sammensættes af fem medlemmer, der repræsenterer museumsfaglig,
filmhistorisk, forskningsmæssig og branchemæssig indsigt. Museumsrådet
består nu af Eva Fønss-Jørgensen fra Statsbiblioteket i Århus (indstillet
af Biblioteksstyrelsen), adm. direktør ved Palladium Ulla Hansen
(indstillet af filmbranchen), lektor Casper Tybjerg fra Institut for Film-
& Medievidenskab på Københavns Universitet (indstillet af Statens
Humanistiske Forskningsråd), Lektor Anne Jerslev fra Institut for Film-
& Medievidenskab på Københavns Universitet (indstillet af Institut for
Film- & Medievidenskab og Den Danske Filmskole) og Museumsleder,
mag.art. Marianne Bech, Museet for Samtidskunst Roskilde (indstillet af
Statens Museumsnævn). Casper Tybjerg er formand og Eva
Fønss-Jørgensen næstformand
De nye medlemmer er
udpeget for en periode på fire år.
Filmloven: http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=4780
Vedtægten for
Filminstituttet: http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=4750
For yderligere
oplysninger, kontakt
Det Danske
FilminstitutSøren
Henrik Jørgensen, 33 74 34 58, sorenhj@dfi.dkLars Fiil-Jensen, 33 74 35 59 eller

20 32 81 21, larsf@dfi.dk