Nye støtteordninger til digitalisering af biografer

Det Danske Filminstituts nye støtteordninger for biografdigitalisering træder nu i kraft. Ordningerne skal sikre det landsdækkende net af biografer, herunder biografer med særligt repertoire, de såkaldte art cinemas.

En af overskrifterne i Filmaftalen 2011-2014 er "En biografsektor i balance", der omhandler ønsket om fortsat at sikre en mangfoldig biografkultur med et landsdækkende net af tidssvarende biografer.

Digitalisering af biografer rummer både muligheder og udfordringer for den danske biografsektor. For at understøtte denne overgang er der nu indført to støtteordninger.

Støtte til digitalt biografudstyr
Støtte til finansiering af digitalt biografudstyr er en direkte støtte til indkøb af forevisningsudstyr hos lokale biografer i mindre byområder samt biografer med et repertoire med stor vægt på blandt andet europæiske film. Hver biografadresse kan modtage én støtteportion på 200.000 kr.

Støtte til digital biografforevisning
Ordningen er en indirekte støtte til landets øvrige biografer, der er baseret på biografernes forevisning af danske film. Hver dansk film udløser 2.500 kr. i støtte, og hver biografadresse kan maksimalt modtage 200.000 kr.

Til glæde for hele biografmarkedet

Steffen Andersen-Møller, områdedirektør på DFI for Publikum og Formidling, siger om de nye ordninger:

"Vi kan nu støtte den danske biografsektor i det nødvendige teknologispring mod digitalisering, som kulturministeren og forligspartierne har formuleret det i Filmaftalen. Med den direkte støtte til lokale biografer og art cinemas samt den indirekte støtte til resten af sektoren tilgodeser vi hele markedet."

"Hovedpointen er at sikre borgernes adgang til gode biografoplevelser og et mangfoldigt filmudbud. Nu håber vi, at kommunerne også vil bakke op om biografernes digitaliseringsplaner, så finansieringen kommer til at hænge sammen."

Se støttevilkår på dfi.dk/biografstoette.