Nyt investeringsselskab på filmområdet

23.02.2001 I forlængelse af
regeringens kultur- og erhvervspolitiske redegørelse "Danmarks kreative potentiale",
vil VækstFonden nu etablere et udviklingsselskab, hvis risikovillige kapital
skal bidrage til at forløse dansk films kommercielle og
kunstneriske potentiale.
Det nye selskab skal
etableres i samarbejde med private kapitaludbydere. VækstFonden har netop
offentliggjort udbudsmaterialet for at finde den rigtige samarbejdspartner
til at medinvestere i, drive og videreudvikle det kommende selskab.
Selskabet vil få et kapitalgrundlag på minimum 100 mio. kr. Heraf skal
private investorer tilføre mindst halvdelen af kapitalen.
Udviklingsselskabets
funktion bliver at vurdere lovende danske filmprojekter ud fra det
kommercielle potentiale samt at indskyde risikovillig kapital og
forretningsmæssig kompetence i projekter, der opfylder selskabets
investeringskriterier. VækstFonden forventer, at udviklingsselskabet er
operationsdygtigt ultimo 2001.
Udbudsmaterialet og
yderligere oplysninger om det nye udviklingsselskab findes på VækstFondens
websted: http://www.vaekstfonden.dk/nyheder/pressemeddelelser/p20010221.asp
Regeringens kultur- og
erhvervspolitiske redegørelse "Danmarks kreative potentiale" (november
2000) kan hentes på Kulturministeriets websted: http://www.kum.dk/kum.asp?lang=1&color=2&file=/./dk/2_PUB_1860.asp