Nyt nordatlantisk filmsamarbejde

INITIATIV. Det Danske Filminstitut og Det Islandske Filmcenter afholder 23. til 25. oktober et seminar i Reykjavik for at styrke samarbejdet med Grønland og Færøerne.

Der har de seneste år været et øget samarbejde mellem Danmark og Island på filmområdet med flere koproduktioner. Det Danske Filminstitut og Det Islandske Filmcenter tager nu initiativ til at udvide samarbejdet på tværs af Nordatlanten og få Grønland og Færøerne med.

Første skridt er seminaret Nordvest Coproduction Meeting i Reykjavik fra den 23. til 25. oktober. Her vil en række filmfolk fra de fire områder mødes og udveksle erfaringer og skabe netværk på tværs af Nordatlanten.

International producer på Det Danske Filminstitut, Noemi Ferrer Schwenk, der er medinitiativtager, ser en lys fremtid for samarbejdet mellem de fire parter. "Det er på tide at få de to andre nordatlantiske lande med ind i det gode dansk-islandske samarbejde. De fire nationers tydelige forskellighed kombineret med de mange kulturelle fællestræk kan gøre dette samarbejde både stærkt og frugtbart."

Både Færøerne og Grønland oplever i disse år et nybrud inden for film. Katrin Ottarsdóttirs "Ludo" (2014) er den første færøske spillefilm i 15 år, og Sakaris Stórás kortfilm "Vetrarmorgun" (2013) vandt den internationale jurys specialpris i 14plus-programmet på Berlinalen i år. I Grønland er der lavet flere film i den seneste tid, bl.a. "Nuummioq" (2010), "Inuk" (2010), "Aqqalu" (2011) og "Qaqqat Alanngui" (2011).

Initiativet er taget af Det Danske Filminstitut og Det Islandske Filmcenter i samarbejde med det færøske filmværksted Klippfisk, det Grønlandske Ministerium for Uddannelses-, Kultur- og Ligestilling og den grønlandske producentforening Film.gl.

Initiativet et støttet af Nordisk KulturfondDet Islandske Ministerium for Videnskab, Kultur og Uddannelse og Promote Iceland.

FINAL Digital Programm NORDVEST

Norden