Nyt nordeuropæisk talentsamarbejde

TALENTUDVIKLING. Flere nordeuropæiske filmværksteder og mediecentre er gået sammen om at stifte Screen Talent Europe – en samlet nordisk netværksorganisation for støttebaseret talentudvikling.

Fra flere sider har der længe været et ønske om en stærkere organisation og et tættere samarbejde mellem filmværkstederne i Nordeuropa. Film- og tv-skolerne har den internationale organisation CILECT, men der har ikke været noget tilsvarende for de uafhængige film- og medieværksteder.

Det bliver der lavet om på med Screen Talent Europe, der er søsat med en ambition om at være en samlet nordisk netværksorganisation for støttebaseret talentudvikling inden for levende billeder. Organisationen har til formål at "øge videndeling, skabe tværnationale koproduktioner og bidrage til en internationaliserende dimension i talentudviklingsmiljøer".

Værkstedsledere fra Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Irland og Tyskland mødtes den 28. og 29. november til et stiftende møde i Aarhus på initiativ af Morten Hartz Kaplers fra Aarhus Filmværksted og Prami Larsen fra Filmværkstedet i København.

Transnational talentudvikling

De repræsenterede filmværksteder og mediecentre er kendetegnet ved primært at støtte med adgang til udstyr, seminarer og workshops. De støtter kun i mindre grad monetært, og tilgangen til talentarbejdet er ifølge initiativtagerne "learning by doing" i tæt samarbejde med branchens selskaber.

Screen Talent Europe skal kunne rumme film- og medieværksteder, foreningsuddannelser – herunder Super8 og Super16 – og andre institutioner, som arbejder med semiprofessionel talentudvikling til film-, tv- og spilbranchen.

Planen er at holde årsmøder med deltagelse af flere og flere talentudviklingsaktører fra Nordeuropa. Med den nye organisation har man søgt at skabe et fundament for en stærk faglig og politisk netværksorganisation, der fremadrettet vil kunne fremme og udvikle den nordiske filmværkstedsmodel samt hjælpe lande som Finland, Island, Estland, Letland, Litauen og Grønland til at oprette og udvikle filmværksteder efter lignende pædagogiske og faglige principper.

Deltagerne ved det stiftende møde i Aarhus 28. og 29. november:

 • Jákup Veyhe, Klippfisk, Færøerne
 • Arne Sommer, Filmwerkstatt Kiel, Tyskland
 • Alan Fitzpatrick, Filmbase Dublin, Irland
 • Conor Murphy, Filmbase Dublin, Irland
 • Anders Fristad Rudolph, Mediefabrikken Akershus, Norge
 • Thomas Bjerke, Filmværkstedet i Oppland, Norge
 • Anne-Marie Söhrman Fermelin, Filmbasen Stockholm, Sverige
 • Hanna Sohlberg, Film i Skåne, Sverige
 • Morten Hartz Kaplers, Aarhus Filmværksted, Danmark
 • Prami Larsen, Filmværkstedet, Det Danske Filminstitut, Danmark
 • Jane Roneklint, Odense Filmværksted, Danmark
 • Tim Guy Leborgne, Open Workshop ved the Animation Workshop, Danmark