Nyt online magasin om unge og ekstremisme

PUBLIKATION. 'Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online' stiller skarpt på unge og ekstremisme på nettet. Magasinet ligger gratis online fra i dag.

Unge i Danmark færdes ofte og hjemmevant online og på de sociale medier og omtales ofte som 'digitalt indfødte'. Men når det handler om at forholde sig kritisk til den information, de møder, eller hvad der er fornuftig adfærd på nettet, kan de digitalt indfødte i nogle tilfælde blive de digitalt sårbare.

Nettets vildveje

Materialet er gratis og ligger online på nettetsvildveje.dk

Det er målrettet forældre og professionelle voksne, som er i kontakt med børn og unge.

I dag går online-magasinet Nettetsvildveje.dk i luften. 'Nettets vildveje' er et bidrag til samtalen om børn og unges digitale dannelse og kritiske sans, og til debatten om, hvordan de bliver mere modstandsdygtige over for bl.a. propaganda, manipulation, misinformation og grooming på nettet. 

Målgruppen for 'Nettets vildveje' er forældre og professionelle voksne, som er i kontakt med børn og unge. Online-magasinet er gratis og består af fem temaer om blandt andet sårbare unge og nogle af nettets mere mørke sider – som børn og voksne kan tale mere sammen om. Ud over tekst og animationer, indeholder magasinet interview, film, animationsfilm samt flere podcast biblioteker.

Med 'Nettets vildveje' får vi et godt afsæt for den dialog, som vi skal have på tværs af generationer, om de farer, som nettet også rummer

- Mette Bock

'Nettets vildveje' har afsæt i den danske regerings handlingsplan om 'Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering' (oktober 2016). Magasinet er blevet til i et samarbejde imellem Politiets Efterretningstjeneste, Medierådet for Børn og Unge og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, med støtte fra Nordisk Ministerråd og TrygFonden. 

Kulturminister Mette Bock udtaler:
”Internettet har givet os nogle fantastiske, nye muligheder for at udvikle den demokratiske samtale, danne nye fællesskaber og søge informationer. Men det stiller også i endnu større grad krav til vores kritiske sans, så vi ikke lader os vildlede af misinformation, letkøbte budskaber og ekstremistiske synspunkter – og her er børn og unge særligt sårbare. Med “Nettets vildveje” får vi et godt afsæt for den dialog, som vi skal have på tværs af generationer, om de farer, som nettet også rummer, og vi får talt åbent om, hvordan vi bruger nettet. Vi skylder både os selv, men også vores børn, at lære dem om nettets mange veje og vildveje.”

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg udtaler:
"Det er afgørende, at vi bekæmper radikalisering med alle midler. Jeg tager stærkt afstand fra de formørkede kræfter på nettet, der opfordrer til vold og had og skaber splid i vores samfund. Med det nye onlinemagasin ruster vi unge mennesker til bedre at kunne stå imod propaganda på de sociale medier. Det er vigtigt for den unge selv og for Danmark."

Initiativet er en del af Regeringens handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering (2016), hvor netop ekstremisme på nettet er i fokus. På nettet og de sociale medier spredes i disse år antidemokratiske budskaber, propaganda og misinformation med lynets hast:

"Sammenhængen mellem internetmedier og radikalisering fylder meget i den offentlige debat, og der knytter sig mange myter og fejlagtige forestillinger til spørgsmålet. Nettet kan spille en rolle i en radikaliseringsproces, men det er blot en ud af flere faktorer. Med dette materiale prøver vi at komme et spadestik dybere. Vi ønsker med publikationen at gøre forældre, lærere, pædagoger og andre med kontakt til unge opmærksomme på de risici der knytter sig til unges online færden men også at gøre op med forsimplede forestillinger om nettets virkemåde," siger Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge.

Ekstremistiske grupper udnytter og bruger dygtigt nettet til at groome, rekruttere eller opfordre til kriminelle aktiviteter. Dette kan i yderste konsekvens have indflydelse på unge mennesker.

 

Kontakt

Pressehenvendelser:
Line Bilenberg
Presseansvarlig
Tlf. 2071 0494
line.bilenberg@gmail.com

Andre henvendelser:
Diana Bjørn Milenkovic
Projektleder
dianam@dfi.dk

"Den militant islamistiske propaganda kan stadig understøtte og inspirere sympatisører til at begå angreb i Vesten, og vil derfor have en vedvarende effekt på trusselsbilledet i Danmark. Og det er bekymrende at se, hvordan ekstremister og andre kriminelle dygtigt udnytter nettet til at groome, rekruttere og opfordre til kriminelle aktiviteter. Derfor må vi både som myndigheder og civilsamfund samarbejde om at ruste vores børn til også at begå sig kritisk og klogt på nettet" fremhæver Henrik Bjelke Hansen, afdelingschef for Forebyggende afdeling i PET.

Læs mere