Omfordeling af støttemidler

ØKONOMI. Filminstituttet har besluttet at bruge flere penge på de konsulentstøttede spillefilm og lidt færre på filmene fra Markedsordningen.

Der overføres i alt fem mio. kr. til Konsulentordningen i Filminstituttets budget for 2013.

"Alle dele af den danske filmbranche står overfor finansieringsmæssige udfordringer, men de kunstnerisk ambitiøse film har det i særklasse sværest," siger Henrik Bo Nielsen.

En af de primære årsager er, at tv-stationerne koncentrerer deres filmpenge omkring de bredeste film.

Omfordelingen kommer ikke til at ændre ved Filmaftalens målsætning om, at DFI hvert år skal støtte 7-10 film primært ud fra kunstneriske begrundelser og 7-10 populærkulturelle film.