Over 5000 besøgte Medielab

BUSTER. Årets BUSTER-festival viste 169 film, men åbnede også døren for andre visuelle medier. Børn, unge, deres forældre og lærere var inviteret til Medielab med animationsøvelser, computerspil og meget andet. Og initiativet blev godt modtaget.

Besøgsantallet på Buster-festivalens Medielab er nu opgjort. 5234 medieinteresserede gæster besøgte Politikens Hus for at eksperimentere med bl.a. nyhedsproduktion, lærerige computerspil og animationsteknik. Skoleelever tog godt imod tilbuddet i hverdagene og private kunne henlægge weekendudflugten til de mange stande for at stifte bekendtskab med Playstation Move eller møde de farverige dukkefigurer Carsten & Gitte.

Særligt interesserede voksne kunne vende tilbage efter mørkets frembrud og deltage i tre paneldebatter om hensigtsmæssig netadfærd samt computerspillets rolle i undervisning og børn og unges hverdag.

På debatten om spilafhængighed diskuterede spilforsker Anne Mette Thorhauge med blandt andre Politikens spilredaktør Thomas Vigild og Simon Løvind, spilredaktør ved New Danish Screens spilstøtteordning.

 world_of_warcraft
Forældre bør sætte sig ind i deres børns spil. Men at forstå et spil som World of Warcraft svarer omtrent til at lære russisk, mente spilredaktør Thomas Vigild.

At nogle børn og unge har reelle problemer med at give slip på skærmen var panelet enigt om. Men også om at spørgsmålet er komplekst og indbyder til forsigtige konklusioner. For som Løvind påpegede: "Intensiv spilaktivitet kan jo også være en ny måde at distancere sig fra sine forældre. Og så giver bekymrede forældre computeren skylden. Hvor man jo ellers som spildesigner må tænke: De afhængighedsskabende spil er jo netop de gode spil."

Eksperimentet med at give andre medier opmærksomhed under BUSTER blev realiseret med støtte fra Nordea-fonden. Medielab’ets arrangører evaluerer nu på projektet og vurderer dets fremtid.