Palle Simonsen i Filminstituttets bestyrelse

Pressemeddelelse fra
Kulturministeriet 23. juni 2000
Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen har udpeget fhv. finansminister
Palle Simonsen til nyt medlem af bestyrelsen for Det Danske Filminstitut.
Palle Simonsen indtager den plads, der blev ledig, da Ib Bondebjerg forlod
bestyrelsen og overlod formandsposten til bestyrelsesmedlem Søren Kjær.

Palle Simonsen blev socialminister i 1982 og siden finansminister fra
1984-89. Herefter var han direktør for ATP indtil 1998.
Palle Simonsen har bredt kendskab til Det Danske Filminstitut, idet han
sad i instituttets bestyrelse i perioden 1994-1997.