Pas på film!

Pressemeddelelse24.
september 2004
Kan nitratfilm virkelig
eksplodere, og hvorfor bliver feriebillederne langsomt røde? Det kan man
få svar på i håndbogen "Bevar Billedet", som udkommertirsdag den 28.
september.
Bogen, der er skrevet af
tre konservatorer fra Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Det
Danske Filminstitut, giver god råd til private og offentlige samlinger om
professionel håndtering og opbevaring af fotografier og film, og den
inddrager også digitale medier.
"Bevar Billedet" udgives
af Landsforeningen til Bevaring af Fotografier og Film. Bogen præsenteres
ved en reception i Arbejdermuseets festsal, Rømersgade 22, København,
tirsdag den 28. september kl. 15. Det vil være muligt at erhverve bogen
ved receptionen.
For yderligere
oplysninger:
Det Danske
FilminstitutMadeleine Schlawitz, Billed- og Plakatarkivet, 3374 3593,
madeleines@dfi.dk