Pernille Schaltz nyt medlem af Medierådet for Børn og Unge

Billede til artiklen Pernille Schaltz nyt medlem af Medierådet for Børn og Unge
Pernille Schaltz er 1. maj indtrådt som medlem af Medierådet for Børn og Unge. Pernille Schaltz er chef for Københavns Hovedbibliotek, bibliotekar og cand.mag. i kulturformidling. Hun har tidligere været ansat ved bibliotekerne i henholdsvis Aalborg og Herning.

Tre rådsmedlemmer - Peter Weile, Anne Mette Thorhauge og Louise Obel - genbeskikkes per 1. maj 2009, og herefter er sammensætningen af Medierådet for Børn og Unge således

  • Birgitte Holm Sørensen, formand og professor, ph.d. på DPU/Århus Universitet
  • Susanne Gjessing, børnesagkyndig, IT- og mediekonsulent ved Professionshøjskolen UCC, Center for undervisningsmidler, Afdeling Nordsjælland
  • Anne-Mette Thorhauge, børnesagkyndig, post.doc. ph.d. ved Institut for film- og medievidenskab, Københavns Universitet
  • Peter Weile, brancherepræsentant, direktør for virksomheden Ubisoft
  • Louise Obel, brancherepræsentant for Danske Biograf, direktør for Scala, Holstebro
  • Niels Ulrik Sørensen, forskningsrepræsentant, adjunkt på Center for Ungdomsforskning, DPU/Århus Universitet
  • Pernille Schaltz, forbrugerrepræsentant, chef for Københavns Hovedbibliotek

Om Medierådet for Børn og Unge
Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeriet for at aldersmærke film samt vejlede forældre om film og computerspil. Ifølge filmloven skal Medierådet vurdere alle film og trailere, der skal vises i biografen, sælges eller udlejes på dvd til børn under 15 år i Danmark. Rådet samarbejder derudover med undervisere, forældre, myndigheder og organisationer om at informere og vejlede om børn og unges liv og færden i de digitale medier. Medierådet har desuden til opgave at rådgive og bistå ministeren i spørgsmål på området.

For mere information om Medierådet for Børn og Unge: www.medieraadet.dk.