Producer Lars Hermann udnævnt til udviklingschef

PRESSEMEDDELELSE
12. oktober
Producer Lars
Hermann udnævnt til UDVIKLINGSCHEF
Med udnævnelsen af
Lars Hermann som udviklingschef ønsker Filminstituttet at konsolidere
Produktion & Udviklings arbejde med at følge støttede
udviklingsprojekter samt afgive vurderinger og yde rådgivning til
filmkonsulenterne og områdedirektøren.
Udviklingschefen
har hovedansvaret for behandlingen af støttesager på området i samarbejde
med områdets producere.
Det Danske
Filminstitut har i valget af producer Lars Hermann til udviklingschef lagt
særlig vægt på Hermanns brede viden om og erfaring med dansk og udenlandsk
filmproduktion, samt hans indsigt i projektudvikling af film som kreativ
proces.
"Lars Hermann har
i sin hidtidige ansættelse som producer på Instituttet vist sig som en
kreativ person med gode ledelsesmæssige og samarbejdsmæssige
evner", kommenterer Henning Camre, og fortsætter: "Jeg er tilfreds
med at med udnævnelsen af Lars Hermann som udviklingschef er den
oprindeligt tænkte og i Handlingsplanen forudsatte struktur på området
endeligt på plads."