Public Service Puljen støtter nu radio

Klassisk musik til et bredt publikum og landsdækkende nyheder primært til unge er de første radioprogrammer, der har fået støtte fra Public Service Puljen.

Med Mediepolitisk aftale for 2011-2014 blev Public Service Puljen videreført og udvidet til også at omfatte radioprogrammer, og de to første program-koncepter har nu fået støtte.

"Radio Klassisk" er en ny 24-timers radiokanal, som i samarbejde med de fem landsdelsorkestre og musikkonservatorierne i Århus og København skal sende klassisk musik. Kanalen har særligt fokus på formidling og har et erklæret mål om at ramme lyttere, der er interesseret i klassisk musik, men som ikke nødvendigvis har et indgående kendskab til genren.

Public Service Puljen

Public Service Puljen er en del af 'Mediepolitisk aftale 2011-2014'. Puljens midler er på 37,5 millioner kroner årligt og skal anvendes til at støtte udvikling og produktion af dansk tv-drama, tv-dokumentar, programmer til børn og unge samt radio.

Ved støttetildelingen lægges der vægt på, at et støttet program i indhold, form og udtryk repræsenterer originalitet i forhold til det traditionelle udbud af programmer, der udsendes på de kommercielle radio- og tv-stationer i Danmark, og hermed bidrager til den kreative udvikling inden for dansk public service produktion.

Public Service Puljen støtter to af de daglige programmer på kanalen og et ugentligt eventprogram. Blandt værterne er Kasper Holten, tidligere operachef ved Det Kongelige Teater, nu operachef ved Royal Opera House i London, og Uffe Savery, tidligere den ene halvdel af Safri Duo, nu chef for Sjællands Symfoniorkester.

Public Service Puljen har bevilget 3 mio. kr. til Radio 100 ved Ole Mølgaard og Jim Receveur. Programmerne går i luften 2. januar.

"Landsdækkende radionyheder" er en fælles produktion af nyheder til 24 lokalradioer rettet mod den yngre del af befolkningen – primært uden for hovedstadsområdet. Ambitionen er at fange en målgruppe, som traditionelle medier har svært ved at kommunikere til, med korte, skarpe indslag, der har et lokalt udgangspunkt og betydning for målgruppen.

Public Service Puljen har bevilget 1 mio. kr. til producenten NewsPaq ved Kristoffer Gravgaard.

Claus Ladegaard, medlem af Public Service Puljens styregruppe, siger om støtten til de to radioprogrammer:

"Radio Klassisk udfylder et tomrum efter lukningen af P2 og er et ambitiøst projekt både i form og indhold. Det bliver spændende at følge kanalens bestræbelse på at formidle klassisk musik til ikke indforståede lyttere. Forsøget på at nå nye målgrupper kendetegner også de Landsdækkende radionyheder. De traditionelle public service medier har svært ved at fange yngre målgrupper i deres nyhedsformidling. Lokalradioerne har til gengæld masser af unge lyttere. Det er derfor en vigtig opgave at støtte nyhedsformidling, som tager udgangspunkt i de unges hverdag og livssituation."

For yderligere information

Det Danske Filminstitut

Områdedirektør Claus Ladegaard, tlf. 3374 3433, clausl@dfi.dk  

Radio Klassisk

Ole Mølgaard, tlf. 2946 3919

Landsdækkende radionyheder

Ole Søndergaard, Radio ABC, tlf. 4015 4567
Alex Nielsen, Herning Folkeblad, tlf. 4032 8333