Publikum mere i centrum

LANCERING. Filminstituttets nye organisation skal styrke lanceringen af dansk film, fortæller vicedirektør Claus Ladegaard til FILMupdate.

Ved organisationsændringerne på DFI i starten af året blev to områder, der tidligere havde været adskilt, samlet i ét. Lancering og Produktion & Udvikling blev lagt sammen i det nye område Filmstøtte. De medarbejdere, der tidligere arbejdede i forlængelse af hinanden, arbejder nu parallelt og tæt sammen. Integrationen af de to områder skal være med til at styrke lanceringen af filmene ved, at publikum tænkes tidligere ind i projekterne, fortæller vicedirektør Claus Ladegaard.

Hvorfor skal der ikke længere være en selvstændig afdeling på DFI, som tager sig af lancering af film?

"Vi har vurderet, at der er større fordele ved at integrere lancering med udvikling og produktion. På den måde afspejler vi nu mere den måde, som de fleste i filmbranchen arbejder. De fleste tænker publikum med nærmest fra start, og det gør vi også nu."

Er der tale om en nedjustering af lanceringsdelen af film, når det ikke længere har sin egen afdeling?

"Nej. Der kommer til at være mere fokus på lancering og flere hænder på DFI til at løfte opgaven med at få dansk film ud til sit publikum. Dette er en styrkelse af lanceringen af danske film."

Hvordan kommer ansøgerne til at mærke forandringerne?

"Når de kommer med deres projekter, har vi mulighed for meget hurtigere tænke publikum ind. Det vil være med til styrke filmene i sidste ende. Det sker desværre, at film ikke får det publikum, de fortjener, og præcis de film vil kunne blive styrket af, at blikket rettes mod publikum tidligere i processen."

Er der ikke en risiko for, at de skæveste og mest eksperimenterende film vil blive valgt fra?

"Det er der ingen risiko for. Filmene på "Markedsordningen" har nogle kvantitative kriterier, som de skal leve op til. Det gælder ikke de andre ordninger. Her vil vi fokusere på, hvordan en film bedst når sit ønskede publikum."

Vi skal til at lave flere spillefilm i Danmark. Hvordan passer den nye organisation til det forhold?

"Det passer rigtigt godt sammen. Med lavbudgets-initiativet skal vi fange noget momentum og risikovillighed, men det bliver rigtigt vigtigt for denne slags film, at man ved, hvem man laver dem til, og hvordan man så får filmene ud til det publikum."