Rådet for Spillefilm støtter Filminstituttets suspendering af filmkonsulenter

Pressemeddelelse
24.10.2001
Rådet for
spillefilm, som er rådgivende organ for Det Danske Filminstituts
bestyrelse og direktion, skal i forbindelse med suspenderingen af to
spillefilmkonsulenter tilkendegive dets fulde støtte til Filminstituttets
hurtige og konsekvente håndtering af sagen.
På rådets vegne,
Erik Crone, formandTelefon 23 33 05 73