Rekordomsætning i spilbranchen

SPIL. De seneste branchetal fra Producentforeningen viser fremgang på alle nøgletal for den danske spilbranche i 2019, herunder den højeste omsætning nogensinde: 1,32 mia. kr. Og tendensen ser ud til at fortsætte.

Producentforeningen har netop udgivet rapporten 'Danske Indholdsproducenter' med årlige nøgletal for de danske spil-, tv-, film-, og reklamefilmbrancher. Tallene dækker 2019 og har været forsinket fra Danmarks Statistik pga. coronakrisen. Til gengæld viser de en positiv udvikling for de fire brancher samlet set, hvor omsætningen i 2019 steg med 2%, antallet af virksomheder steg med 10%, antal årsværk med 9% og eksporten med 34% i forhold til året før.

Væksten er dog især drevet af positive tendenser i spilbranchen, hvor man for alvor er begyndt at få fat i det globale spilmarked. Den danske spilbranches omsætning voksede i 2019 med 15% fra året før – til 1,32 mia. kr., hvilket aldrig har været større. Eksporten i spilbranchen er ligeledes steget eksplosivt med hele 76%, fra 524 mio. kr. i 2018 til 924 mio. kr. i 2019.

I Producentforeningen glæder man sig over spilbranchens udvikling: 

"Det er imponerende tal, og heldigvis ser vi, at tendensen fortsætter i 2020, hvilket blot understreger, at spilbranchen i Danmark virkelig har potentialet til at blive en væsentlig del af en fremtidig vækst i eksport og beskæftigelse," siger Producentforeningens direktør Jørgen Ramskov.

Forventningerne til næste år er endnu større, blandt andet fordi en analyse fra EU viser, at spilbranchen faktisk har formået at vokse under coronakrisen. Dog kigger den danske spilbranche stadig med en vis misundelse over Øresund til Sverige, hvis spilbranche i 2019 omsatte for ikke mindre end 17 mia. DKK. Derfor er der ifølge Producentforeningen god grund til, at man fra statslig side arbejder videre på at sikre den hjemlige spilbranche gode rammebetingelser:

"Det er glædeligt, at både den forrige og nuværende regering omsider har fået øjnene op for den digitale audiovisuelle industris store potentiale med oprettelsen af erhvervsklyngen Vision Denmark. Men vi mangler stadig at se nogle politiske udspil specifikt rettet mod spilbranchen, som kan udvikle den danske branche på linje med den eksplosive udvikling, vi ser i landene omkring os – Sverige, Norge, Tyskland og Finland," siger Jørgen Ramskov.

Læs hele rapporten 'Danske Indholdsproducenter' på Producentforeningens hjemmeside.