Rekordstøtte fra EU til dansk film, tv og spil

De danske film-, tv- og computerspilproducenter er nogle af de bedste i EU til at opnå støtte fra EU’s MEDIA program. I 2009 modtog danske projekter 43 mio. kr.

MEDIA-programmet har eksisteret i snart 20 år, og 2009 var det bedste år nogensinde for den danske branche, hvor der samlet blev hentet 5,8 mio. euro hjem til den danske branche (43 mio. kr.). Den hidtidige rekord var fra 2005 på 42 mio. kr.

MEDIA har blandt andet støttet film som "Antichrist" og "Submarino", men også en række dokumentarfilm og tv-serier har nydt godt af pengene fra EU, heriblandt Bastard Films "Chokoladens mørke side" og Zentropas tv-serie om "Blekingegadebanden".

Under udviklingsstøtteordningen, som er den MEDIA-pulje, der har mest bevågenhed fra de danske producenter, lå Danmark samlet set på en europæisk sjetteplads.

Inden for computerspil placerede Danmark sig på en førsteplads, både hvad angår beløb og antal støttede projekter, blandt andet fordi støtteordningen til spil under New Danish Screen har skubbet gang i udviklingen af nye projekter og således komplementerer MEDIA-finansieringen. MEDIA har tidligere bidraget til f.eks. det New Danish Screen-støttede spil "Max and the Magic Marker", der har vakt international interesse og vundet adskillige priser.

MEDIA-programmet har også givet støtte til det danske VOD-site movieurope.com, som er udviklet af FIDD - Filmmakers' Independent Digital Distribution. Salgsagenten Trust/Nordisk gjorde det også rigtigt godt i 2009. De kom ind på en europæisk andenplads kun overgået af det franske selskab Wild Bunch.

Mange af ansøgerne har været forbi MEDIA Desken i Danmark for at få råd og vejledning, og chef på MEDIA Desken Ene Katrine Rasmussen udtrykker glæde over det gode resultat: "Det siger noget om de danske producenters professionalisme og evne til at arbejde internationalt. Det er dejligt, at der også er stor interesse for de danske projekter fra europæisk side, og at producenterne har fundet ud af, at nok skal der arbejdes for at lave en MEDIA-ansøgning, men så giver det til gengæld resultater."

Samtlige MEDIA-resultater for Danmark i 2009 kan findes på www.mediadeskdenmark.eu

Med venlig hilsen
MEDIA Desk Danmark

Ene Katrine Rasmussen & Ditte Cohn


Aktuelle Deadlines

Automatisk billetstøtte - EACEA/03/2010
Ansøgningsfrist: 30. april 2010

Support for Sales Agents - EACEA/06/2010
Ansøgningsfrist: 30. april 2010

Festivaler - EACEA 23/09
Ansøgningsfrist: 30. april 2010

Initial Training - EACEA 02/10
Ansøgningsfrist: 30. april 2010

Continuous Training - EACEA/01/10
Ansøgningsfrist: 9. juni 2010

Pilot Projects - EACEA/04/2010
Ansøgningsfrist: 14. juni 2010 

Video on Demand & Digital Cinema Distribution - EACEA/05/2010
Ansøgningsfrist: 21. juni 2010

TV Broadcast - EACEA 18/09
Ansøgningsfrist: 28. juni 2010

Promotion/Access to Markets - EACEA 24/09
Ansøgningsfrist: 30. juni 2010

Selective Distribution - EACEA 19/09
Ansøgningsfrist: 1. juli 2010

i2i Audiovisual - EACEA 17/09
Ansøgningsfrist: 7. juli 2010