Reviderede vilkår

NYE VILKÅR. Filminstituttets almindelige vilkår og vilkårene vedrørende støtte til international promovering er blevet justeret og præciseret. Ændringerne gælder fra 1. september 2022.

De almindelige vilkår er præciseret, så det nu fremgår, hvordan Filminstituttet har ret til at indsamle informationer om indtægter, salg og omsætning. Vilkårene for støtte til international promovering er også justeret.

De almindelige vilkår

I 'Filminstituttets almindelige vilkår' er det nu blandt andet præciseret, at det er en forudsætning for at kunne få støtte til en film, at der afleveres oplysninger om filmens indtægter.

Filminstituttet har også beføjelser til at indhente oplysninger om indtægter, salg og omsætning fra en films såkaldte collecting agent.

Formålet med præciseringen er at skabe mere indgående indsigt i indtægtsstrømme.

Støtte til international promovering

For støtte til internationale aktiviteter er det nu blandt andet præciseret, at ansøgninger skal være Filminstituttet i hænde 14 dage inden påbegyndelsen af en sådan aktivitet.

Præciseringerne er af hensyn til den administrative sagsbehandling af støtteansøgningen.

Forenkling af pligtafleveringen

Der er desuden sket en forenkling af pligtafleveringen på Konsulentordningen, Markedsordningen og New Danish Screen, således at der fra 1. september kun er to afleveringer.

Læs mere