Roos Prisen 2004

Pressemeddelelse14. november 2004
Det Danske Filminstituts
store dokumentarfilmpris på 25.000 kr. blev lørdag d. 13. november tildelt
lederen af European Documentary Network, Tue Steen Müller, under
dokumentarfilmfestivalen cph:dox's afslutningsgalla i Grand Teatret i
København.
Prisudvalget, som i år
har bestået af filminstruktørerne Jørgen Leth, Anne Regitze Wivel og Jon
Bang Carlsen samt adm. direktør Henning Camre og pressechef Agnete Dorph
Stjernfelt fra Det Danske Filminstitut, begrundede pristildelingen
således:
"Roos Prisen 2004 går
til Tue Steen Müller

For indsatsen med at
etablere medlemsorganisationen European Documentary Network
(EDN) siden 1996 til gavn for filmskabere, producere,
produktionsselskaber, distributører, foreninger, filminstitutter,
universiteter, festivaler og broadcastere. EDN er i dag et unikt netværk
for alle professionelle, der arbejder med dokumentarfilm.
For at støtte,
stimulere og etablere "forbindelseslinier" på tværs af
dokumentarfilmsektoren i hele Europa.
For EDN's kompetente
informationsarbejde om koproduktions- og samarbejdsmuligheder på tværs
af landegrænserne.
For den
professionelle medlemsservice EDN yder i form af konsulentbistand til
filmprojekter, workshops og konferencer.
For arbejdet med
EDN's TV-Guide og DOX Magasinet - to udgivelser, hvis betydning for
dokumentarmiljøet næppe kan overvurderes.
For evnen til at
begejstre og selv begejstres og inspirere i frugtbar, faglig
dialog.
Men Tue Steen Müller er
meget mere end institutionernes mand, han er sin egen, og han har først og
fremmest med sin fremragende sans for kvalitet været fødselshjælper for
mange gode dokumentarfilm.
Han er en hel
institution i sig selv, et menneske med stor personlig og kunstnerisk
integritet og holdning, som dokumentarfilmfolket holder meget af, fordi
han har været med til at føde filmene, uden vaklen hvad angår kvalitet, og
fordi han er en god ambassadør for filmskaberne og deres film. Roosprisen
2004 gives Tue Steen Müller måske mere end noget andet for dette
utrættelige engagement i dokumentarfilmens tjeneste gennem snart 30
år."
Roos Prisen blev
etableret i 1995 med det formål at påskønne særlig bemærkelsesværdig
indsats for dokumentarismen.
Tidligere prismodtagere
er bl.a.: Jørgen Roos, Ole Askman, Jørgen Leth, Sami Saif, Phie Ambo, Janus Billeskov
Jansen, Jon Bang Carlsen, Jesper Jargil og Anne Wivel.
CV, Tue Steen
Müller:Født 1947. Har arbejdet med kort- og dokumentarfilm
gennem mere end 20 år i Statens Filmcentral - som informationsmedarbejder,
leder af distributions- og informationsafdelingen og som programredaktør
(det der nu hedder filmkonsulent). Artikler i danske og internationale
dagblade og magasiner. Dansk og international konsulentvirksomhed.
Kursusvirksomhed i dokumentarisme. Medstifter af Balticum Film & TV
Festival, Filmkontakt Nord og Documentary (EU's mediekontor for kreativ
dokumentarisme). Deltaget i samtlige europæiske kort- og
dokumentarfilmfestivaler. Siden grundlæggelsen i september 1996 leder af
European Documentary Network (EDN), som er en medlemsorganisation med over
700 medlemmer: producere, filmskabere, foreninger, distributører,
festivaler, broadcastere og filminstitutter. EDN udgiver EDN TV-Guiden,
tidsskriftet DOX og yder medlemmerne hjælp og information omkring
dokumentarfilmspørgsmål. EDN ko-organiserer det årlige forum for
kofinansiering af dokumentarfilm i Amsterdam. EDN har koorganiseret en
lang række dokumentarfilm-workshops i Sydeuropa og organiserer training
sessions og seminarer i hele Europa. Tue Steen Müller har forestået
dokumentarfilmkurser og afholdt seminarer om dokumentarfilm i Belgien,
Brasilien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland,
Hviderusland, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Letland,
Litauen, Norge, Portugal, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien,
Sydafrika, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjekkiet samt
Tyskland.