Rundt om Filminstituttet i 2021

ÅRSRAPPORT. Filmarven ud til flest mulige, filmdannelse centralt på skoleskemaet, og filmoplevelser på nye måder i hele landet. Filminstituttets arbejde for at sætte levende billeder højt på danskernes dagsorden fortsatte ufortrødent i 2021.

En levende og stærk dansk filmkultur nu og i fremtiden. Sådan lyder kernen i Det Danske Filminstituts ambition for dansk film. 

Stort set alle danske spillefilm bliver til med støtte fra Filminstituttet. Når dansk film står stærkt internationalt, er det med Filminstituttet i ryggen. Når danske skoleelever bliver præsenteret for film i undervisningen, er det ofte Filminstituttet, der har sikret dem adgang. Og når et støt stigende antal brugere ser og deler historiske klip fra 'Danmark på film', er det på samme måde kun muligt takket være et årelangt digitaliseringsarbejde i Filminstituttets arkiver.

Den del af Filminstituttets virke, som handler om at støtte danske film og spil, favner bredt – fra finansiering, sparring, talentudvikling og lancering til international promovering. På samme måde spænder indsatsen for at bevare og formidle dansk film og filmkultur også vidt. Filmarven digitaliseres og gøres levende på streamingsites, undervisningsmaterialer og film gøres løbende tilgængelige til børn og unge og deres lærere. Og i Cinemateket, som har filialer og partnerbiografer landet rundt, er mødet med filmene og de skabende i centrum.

Som kulturinstitution under Kulturministeriet er Filminstituttet underlagt en række krav og forventninger fastsat i Filmloven og i Filminstituttets femårige rammeaftale. Hvordan de er blevet indfriet i det forgangne år, kan læses i årsrapporten for 2021

Her er samlet nogle af årets mest centrale overskrifter. For selvom 2021 var et særligt år, hvor corona satte begrænsninger på Filminstituttets publikumsrettede tilbud, var det også et år med højt aktivitetsniveau og med mange positive resultater for dansk film og filmkultur.

Nedslag i årsrapporten 2021
 

Tags: