Sæt filmen fri

Under overskriften "Sæt filmen fri" præsenterede Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør på Det Danske Filminstitut, fredag den 29. januar oplæg til en ny Filmaftale.

I løbet af 2010 skal Folketinget indgå en ny politisk filmaftale for perioden 2011-2014. Det Danske Filminstitut har i løbet af det seneste års tid være i dialog med filmbranchen og andre interessenter om, hvad der skal til for at sikre en mangfoldig, bæredygtig og stærk filmkultur i Danmark i fremtiden. Ud af denne dialogproces er der kommet en lang række bud på udfordringer og muligheder, og på den baggrund har Filminstituttet udformet sit oplæg.

Udgangspunktet er glæde og stolthed over dansk film; de markante kunstneriske resultater og den store opbakning fra publikum. Danske film leverer oplevelser, rejser debatter og anfægter tilskuerens virkelighedsopfattelse på et niveau, der er til inspiration - og misundelse - for det meste af verden.

Fleksibilitet, tak

Men advarselslamperne er begyndt at blinke; dansk films succes risikerer at ebbe ud, hvis der ikke satses på fornyelse og udvikling.

Som det fremgår af oplæggets appellerende titel, betragter Filminstituttet det som et stort problem, at 'verdens bedste filmlov' er sandet til i detailstyring og kassetænkning. Der er skabt et ufleksibelt støttesystem, som har svært ved at reagere på markedsmæssige forandringer, den teknologiske udvikling og nye filmiske tendenser. Desuden er der for dårlig økonomi i den enkelte film, og tv har for stor indflydelse på de film, der støttes.

Filmformidling med borgeren i centrum

Som en væsentlig udfordring i de kommende år skal Filminstituttet sikre optimale filmoplevelser for alle borgere i Danmark. Levende billeder er for alle og skal være tilgængelige i al deres mangfoldighed dér, hvor folk er. I biografens forførende mørke, ved særlige begivenheder - eller på internettet, hvor friheden til at vælge tid og sted og interaktion er størst.

Nye teknologier skal udnyttes, og samarbejder skal styrkes for at give alle borgere mulighed for at deltage i og bidrage til en levende filmkultur. Det handler om digitalisering og adgang til kulturarven - og det handler om at give alle børn og unge mulighed for at opleve, forstå og skabe levende billeder.

Fortsat dialog

Der er lang vej fra oplæg til en færdig filmaftale, og mens medieaftalen, der blandt andet regulerer tv-stationernes engagement i dansk film forventes på plads i løbet af få måneder, forventes filmaftalen først på plads i løbet af efteråret. Debatten bliver altså lang og kan blandt andet følges på www.dfi.dk.

Læs Sæt filmen fri / Det Danske Filminstituts oplæg til Filmaftale 2011-2014 (pdf)