Saltvandsindsprøjtning til dansk tv

Den nye Public Service Pulje er nu etableret og blev præsenteret for den danske film- og tv-branche torsdag den 6. december på Det Danske Filminstitut.

Puljen på 75 millioner kroner er en del af Medieforliget 2007-2010, og den skal medvirke til udbredelsen af originalt, nyskabende kvalitets-tv ved at støtte udvikling og produktion af tv-drama og tv-dokumentarprogrammer på de kommercielle, landsdækkende kanaler i Danmark.

Det er en betingelse for at kunne modtage støtte fra puljen, at der er medfinansiering fra tv-stationerne, derfor vil saltvandsindsprøjtningen til tv i praksis være på mere end 120 millioner kroner de kommende tre år.

Det Danske Filminstitut, der forvalter Public Service Puljen, forventer, at tv-seerne de kommende år vil opleve en markant forøgelse af kvaliteten af både drama og dokumentarprogrammer på de kommercielle kanaler. Nye initiativer og programmer, der ikke tidligere har fundet vej til skærmen, får nu mulighed for at blive realiseret. Det kan være en genopdagelse og fornyelse af mini-serien og tv-filmen, den historiske dokumentar eller f.eks. nye blandingsformer mellem drama og dokumentar.

I forbindelse med ansøgning til puljen er der nedsat en styregruppe på tre personer bestående af erfarne kræfter:

Bo Damgaard, tidligere programchef for TV 2/Danmark i 13 år, har indgående erfaringer med at kombinere public service tv med kravene til en kommerciel tv station. Bo Damgaard har om nogen været med til at gentænke og forny public service tv i Danmark og har bred genremæssig kendskab til såvel drama som dokumentar.

Magdalena Jangard, Sverige, har tidligere været dramachef for SVT i Göteborg, hvor hun var ansvarlig for 40 timers dramatik om året, og hun har medvirket til at forny svensk tv-drama. Magdalena Jangard har samarbejdet med danske selskaber og kender det danske produktionsmiljø. Hun har desuden erfaring som producer og producent af spillefilm.

Claus Ladegaard er områdedirektør for Produktion & Udvikling på Det Danske Filminstitut og har særligt som producent på Easy Film gennem ti år stor erfaring med at producere dokumentarprogrammer og -serier til både public service stationerne og de kommercielle kanaler.

Samlet set repræsenterer styregruppen bred genremæssig kompetence.

I det daglige administreres Public Service Puljen af producer Bo Mortensen, der tidligere har produceret flere tv-serier og har arbejdet som producer i en række af de danske produktionsselskaber samt som drama-producent på TV 2/Danmark.
Pengene uddeles i fem ansøgningsrunder, hver med en behandlingstid på 4-6 uger. Den første ansøgningsfrist er 11. februar 2008. Ansøgninger om udviklingsstøtte behandles løbende.
Public Service Puljen: www.dfi.dk/filmstoette/publicservicepuljen For yderligere oplysninger:

Det Danske FilminstitutClaus Ladegaard, områdedirektør for Produktion & Udvikling, 3374 3433, clausl@dfi.dk Bo Mortensen, producer for Public Service Puljen, 3374 3574, bom@dfi.dk