Samtaler til forbedring af heldet

INTERVIEW. Risikovillig støtte er vigtig for udviklingen af danske dokumentarfilm, siger Jesper Jack, DFI's konsulent for kort- og dokumentarfilm, i en samtale i anledning af årets dokumentarfilmfestival i Amsterdam, der afholdes 17.-28. november.

Når man møder stablerne og kasserne på filmkonsulent Jesper Jacks kontor, får man et billede af, at der er fart på som Filminstituttets konsulent for kort- og dokumentarfilm. Det er et rum, som fortæller noget om en mand og en hverdag. Og – som Jesper Jack konstaterer kort inde i vores samtale om projektudvikling i dansk dokumentarfilm – er rum noget af det, han taler meget med danske filminstruktører om. Hvilke rum skal en film foregå i? Hvad fortæller et rum? Hvilken rolle spiller det, om en dialog foregår i ét rum frem for et andet?

Et øjebliks sandhed kan fortælle en løgn, hvis det isoleres og ikke kontekstualiseres, og det kan kræve manipulation!

Alt i virkeligheden har en medfortællende funktion, og noget af det, DFI støtter i udviklingsprocesser, er at få stillet den form for spørgsmål, inden optagelserne går i gang.

Fakta

I anledning af årets dokumentarfilmfestival i Amsterdam har FILMupdate spurgt Filminstituttets konsulenter på dokumentarfilmområdet om, hvad der optaget dem lige nu.

Jesper Jack, filmkonsulent siden 2009
Uddannet tv-tilrettelægger fra Den Danske Filmskole i 1997. Efteruddannelse fra EAVE, Europas ledende træningsprogram for filmproducere. Været underviser på blandt Filmskolen, European Documentary Network og Filmværkstedet.

Har arbejdet som instruktør, redaktør, formatudvikler og klipper på serier og enkeltstående dokumentarfilm. Fra 2006 producer, instruktør og del af den kunstneriske ledelse i Cosmo Doc. Har produceret flere prisvindende dokumentarfilm, blandt andet "Fra Thailand til Thy" og "Fra Thy til Thailand" af Janus Metz.

Udvikling er nøglen til succes

DFI lægger en betragtelig del af støttemidlerne til dokumentarfilm i udviklingsfasen ud fra et ønske om at kvalificere projekterne inden produktion. For Jesper Jack er udviklingsfasen helt central, fordi den bl.a. rummer de vigtige overvejelser om, hvordan man vil tage ansvar for virkeligheden. Man udvikler 'et apparat for at indfange heldet', som han kalder det, når man klargør, hvad man vil udforske i en kommende film.

"DFI giver forholdsmæssigt mere i udvikling end andre filminstitutter. Filmene sættes ikke i produktion, før de virkelig er klar til det. Vi giver fx mulighed for at iværksætte uopsættelige optagelser under udviklingen, så projekterne kreativt og finansielt modnes bedre. Vi forsøger at tænke out of the box med originale udviklingsprocesser ud fra en tese om, at kreative processer giver kreative resultater," forklarer Jesper Jack, som betragter tilgangen til udvikling som nøglen til at forstå danske dokumentarfilms relative succes i øjeblikket.

En præcisering af processer

Efter Jesper Jacks mening hersker der stor begrebsforvirring inden for udvikling af dokumentarfilm. Fraværet af standarder inden for fx manuskriptskrivning besværliggør tit samtalerne. Ikke mindst derfor er det vigtigt at lægge tid og energi i udviklingsfasen, og Jack oplever, at danske instruktører i dag er meget interesserede i at diskutere metode og arbejde kreativt med udvikling.

"Et udviklingsforløb kan dreje sig om mange forskellige ting, og det er fint. Men nogle processer bliver ind imellem mudrede, fordi der er så stor begrebsforvirring. Taler vi om det samme, når vi taler om et treatment? Taler vi om det samme, når vi taler om genre? Mener vi det samme, når vi taler om dramaturgi?

Jeg mener ikke, at man skal udarbejde færdige køreplaner inden optagelse, men det styrker projekter med systematiske samtaler om både manus og metode såvel som æstetik. Jeg oplever, at vi inden for dokumentarfilmen tit er for diffuse, og at det er gavnligt med større enighed om, hvad vi rent faktisk taler om. Der sker noget på den front i dansk film i øjeblikket. Der arbejdes mere bevidst med at sætte ord på nogle greb og genreovervejelser, og den præcisering bærer flere af de færdige film positivt præg af."

Ansvar for virkeligheden

For Jesper Jack handler udviklingsfasen i høj grad om at skærpe sit blik. Mens man tidligere havde større tendens til først at vende kameraet mod verden for så bagefter at reagere på materialet, oplever han, at tidens danske instruktører gør sig mange overvejelser om, hvad de ønsker at fortælle, inden de vender blikket mod verden.

Efter hans mening har Den Danske Filmskole været central i forhold til at gøre det mere legitimt med diskussioner om metode, og at filmene bliver bedre af den form for samtaler. Det handler ikke om at finde alle svar, men om at finde ind til, hvad man vil skildre for at være bevidst om, hvordan man bedst fanger det filmisk. Man skal tage ansvar for, at dét, man vil fortælle, bliver en del af filmen - for man kan ikke overlade det til virkeligheden at tage ansvar for sig selv.

"Som dokumentarist kan man jo fx opleve, at et par, man filmer, er utroligt forelskede alle de dage, man er sammen med dem. Lige den dag, man filmer, har de så pludselig et stort skænderi. Hvis dette er det eneste, man tilfældigvis kan komme til at filme og udlægger forholdet sådan, er det så sandfærdigt, selvom filmen måske er tilblevet med verité metoder? Naturligvis ikke. Et øjebliks sandhed kan fortælle en løgn, hvis det isoleres og ikke kontekstualiseres, og det kan kræve manipulation!

Mange dygtige danske instruktører arbejder med fiktionsgreb i deres film og er ikke bange for at iscenesætte i en eller anden form. Resultatet er spændende film som fx Armadillo eller Into Eternity, men den tilgang til virkeligheden kræver grundige, indledende overvejelser om, hvordan man går til værks og løbende afprøvninger og diskussioner om etik og metode. Det er bl.a. derfor, det er så vigtigt med penge til udvikling, og det er samtidig vigtigt, at der er en risikovillighed i støtteordningerne, fordi det ofte kan være meget svært at se, hvilken retning projekterne vil bevæge sig i," slutter Jesper Jack.