Spilområdet styrkes

SPIL. Spilordningen er, med en fordobling af støttetildelingen i 2015, ansættelsen af en ny producer for spil og tværmedielle projekter og det igangværende arbejde med ordningens nye vilkår, godt i gang med at udvide indsatsen i henhold til Filmaftalen 2015-2018.

Efterårets ansøgningsrunde

Spilordningen er ved at afrunde årets anden og sidste ansøgningsrunde og forventer i denne omgang at uddele lidt over 5 millioner kr. Dermed støtter Spilordningen med over 10 millioner kr. i 2015, hvilket er dobbelt så meget som i 2014. Det sker i forlængelse af Filmaftalen 2015-2018, hvor Spilordningen fik tilført flere midler, så der i 2015 har været mulighed for at støtte væsentlig flere projekter – ikke mindst til projektudvikling, hvor det forventes at 15 projekter får støtte med i gennemsnit 600.000 kr.

Støtten er et vigtigt bidrag til de mange danske udviklere, der står klar til at udvikle nye spil, men som mangler finansieringsmuligheder. Dette forstærkes af, at Nordic Game Programs bevillinger udløb i starten af 2015, og den foreløbigt sidste støtte fra Nordic Game Program udgjorde blot 1 million kr. fordelt på hele Norden og forbeholdt projekter til mindre børn.

Nye vilkår

Det var ikke kun den økonomiske ramme der blev ændret for Spilordningen, da der blev indgået ny filmaftale. Der blev også åbnet op for nye støtteformer, ikke mindst til produktion og lancering. Dette kræver en omfattende revision af Spilordningens vilkår, og i sidste ende skal Spilordningens nye udformning godkendes af EU, før den kan iværksættes. Der blev afholdt dialogmøde med spilbranchen om denne revisionsproces i august – arbejdet er fortsat siden, og i første del af det nye år forventes de reviderede vilkår at komme i høring i branchen inden den endelige vedtagelse.

Ny producer

DFIs Spilkontor har desuden udvidet bemandingen med en producer. Den 1. november 2015 blev Mikkel Thomassen ansat som producer for digitale spil og tværmedielle projekter. Mikkel Thomassen har tidligere fungeret som producer på produktionssiden i en række spil og tværmedielle produktioner, senest "Cloud Chamber", som blev udviklet med støtte fra New Danish Screen. "Cloud Chamber" blandede elementer fra spil, film og sociale medier, og det er netop tanken, at han skal deltage både i vurderingen af spil på den eksisterende spilstøtteordning og i opbygningen af den kommende ordning for tværmedielle projekter.