Statens Kunstfond præmierer "En kærlighedshistorie"


20.12.2001
Statens Kunstfonds film-
og teaterudvalg har præmieret Ole Christian Madsens "En
kærlighedshistorie" med 50.000 kr.
Udvalget begrunder bl.a.
præmien med følgende udtalelser: "Med filmene om
andengenerationsindvandrere, "Sinans bryllup" og "Pizza King", blev det
klart, at filminstruktøren Ole Christian Madsen var et talent ud over det
sædvanlige." ."Da Ole Christian Madsen for et par år siden ryddede
gaderne med den stort anlagte, utroligt spændende og velspillede tv-serie
"Edderkoppen", slog han sit navn fast som en filmkunstner, der let og
musikalsk bevægede sig i alle genrer.Med den syvende dogmefilm "En
kærlighedshistorie" beviser Ole Christian Madsen, at han selv med det
mindste værktøj kan tryllebinde et stort publikum, og det med en
fortælling, der på alle måder går mod strømmen."
Statens Kunstfonds film-
og teaterudvalg tildelte ligeledes en præmie på 50.000 kr til
"Fruentimmerskolen" instrueret af Alexa Ther og opført på Det Kongelige
Teater.
For yderligere
oplysninger, kontakt:
Statens Kunstfond, Trine
Christiansen, 3311 3601, tc@statenskunstfond.dk Det
Danske Filminstitut, Lars Fiil-Jensen, 3374 3559, larsf@dfi.dk