Statsstøtte til biografbilletter

I Jyllands-Posten
d. 22. maj 2001 skriver Jakob Høyer og Lisbeth Bjerre om den statslige
støtteprocent pr. solgt billet for henholdsvis de danske teatre, museer og
biografer. For at finde frem til statsstøtten for de danske spillefilms
vedkommende tager de to journalister Det Danske Filminstituts
bruttobevilling og dividerer den med antallet af solgte biografbilletter
til danske film i hhv. 1990 og 2000. På denne baggrund kommer Høyer og
Bjerre frem til, at staten støttede hver dansk biografbillet med 147 kr. i
2000.
Udregningen beror
imidlertid på en misforståelse, idet Det Danske Filminstitut inden for
denne bruttobevilling foruden støtte til spillefilm også er ansvarlig for
produktions- og udviklingsstøtte til kort- & dokumentarfilm, for
værkstedsdrift i København og Haderslev samt talentudvikling i øvrigt.
Filminstituttet driver også museumsvirksomhed, fungerer som eneste danske
filmarkiv for danske og udenlandske film, restaurerer og nykopierer gamle
film, promoverer dansk film i udlandet gennem kulturfremstød og
festivaldeltagelse, betjener de danske folkeskoler, gymnasier og andre
uddannelsesinstitutioner samt daginstitutioner med filmudlejning/-salg og
forsendelse, udarbejder og distribuerer ledsage- og undervisningsmateriale
om film, driver et Cinematek med en bred filmkulturel forpligtelse og
daglige visninger året rundt, driver en filmbog- og videohandel samt café,
er ansvarlig for støtte til biografrenovering samt nybygning og
genetablering af biografer i provinsen, driver et billed- og plakatarkiv
samt et af verdens fineste filmbiblioteker med arbejdspladser til såvel
forskere som det almindelige publikum.
DFI servicerer for
disse midler også bibliotekerne rundt om i landet med videosamlinger og
særlige film-/video-efteruddannelsesarrangementer for bibliotekarer, yder
støtte til Dansk Novellefilmfond, Nordisk Film og TV Fond samt den
fælleseuropæiske filmstøttefond Eurimages (fra disse fonde henter danske
film i øvrigt årligt støttebeløb,der overstiger DFI's fondsbidrag, hvorved
de danske spillefilmproduktioner igen bliver billigere for den danske
stat). Herudover driver Filminstituttet et videotek, støtter publikationer
om film, professionel efteruddannelse for filmarbejdere samt en række
andre almene filmstøtteformål, og import af kunstnerisk værdifulde film
fra udlandet, ligesom DFI er ansvarlig for støtte til danske art
cinema'er.
Hvis man ønsker at
finde det korrekte statslige støttebeløb pr. biografsæde skal man derfor
tage spillefilmsbevillingen (som altså kun er en mindre del af den samlede
bruttobevilling), og dividere den med antal solgte billetter. I 2000 beløb
spillefilmsbevillingen sig til 111,5 mio. kr. Men for at få det rigtige
billede må man tage udgangspunkt i bevillingen fra året før p.g.a.
spillefilms lange produktionstid. Fordi de film man i år 2000 så i
biograferne, var de film som modtog støtte i 1999.
Derfor kommer man
frem til, at man skal dividere 84,5 mio. kr. (spillefilmsbevillingen 1999)
med 2 mio. solgte billetter i år 2000. Resultatet er således ikke de af
Jyllands-Posten påståede 147 kr. i statsstøtte pr. billet, men i stedet 42
kr.! Og går man tilbage til året før, får man et regnestykke hvor
spillefilmsbevillingen fra 1998 på 89,8 mio. kr. skal divideres med 3 mio.
solgte billetter i 1999 til danske film, hvilket giver en statsstøtte på
ca. 30 kr. pr. billet!