Stor opbakning til charter for mangfoldighed i dansk film

MANGFOLDIGHED. Filmbranchen og Filminstituttet har sammen udarbejdet et charter, der skal styrke etnisk og kulturel mangfoldighed i danske film.

Med det udgangspunkt, at kulturel mangfoldighed beriger og udvikler dansk film, har Det Danske Filminstitut i samarbejde med branchen iværksat en række initiativer. Blandt dem er "Charter for etnisk og kulturel mangfoldighed i dansk film".

Charteret er udarbejdet af Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Film- og tv-arbejderforeningen, Danske Dramatikere og Filminstituttet. Invitation til at tilslutte sig charteret er netop sendt ud til en række centrale aktører i den danske film- og tv-verden.
 

Claus Ladegaard, vicedirektør på Det Danske Filminstitut, udtaler:

"De første reaktioner er meget positive. Det er en stor glæde at opleve en så engageret branche, der er enige om, at vi i fællesskab kan og vil blive meget bedre på det her område. Det er en kompleks problematik, og det tager lidt tid at arbejde sig ind i alle dimensioner. Men indsatsen for øget mangfoldighed er et vigtigt element i Filminstituttets arbejde med generelt at styrke udvikling og højne kvaliteten. Der er mange vigtige initiativer på vej, som vi tror, kommer til at gøre en forskel."

Flere initiativer på vej

Filminstituttet udgav i begyndelsen af året rapporten Undersøgelse af etnisk mangfoldighed i dansk film. Her deltes for første gang data og viden, der belyser, hvordan det står til med mangfoldigheden i dansk film, som den tegner sig bag kameraet, i filmene og blandt publikum.

En gruppe castere har udarbejdet en "Casterbase" med fotos og cv på flere end 150 amatører og professionelle skuespillere med anden etnisk herkomst, der alle har gennemgået et kursusforløb i filmcasting. Basen er stillet gratis til rådighed for alle professionelle castere i Danmark. Og Producentforeningen har udviklet en Mentorordning, der i første omgang tilbydes producenter, instruktører, forfattere og filmarbejdere.

Filminstituttet inviterer i efteråret branchen til en eftermiddag i mangfoldighedens tegn, hvor de mange initiativer præsenteres og søsættes.

Perspektivet bredes ud

Det Danske Filminstituts bestyrelse besluttede på et møde i juni 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe på Filminstituttet, der i den kommende tid skal udfolde mangfoldighedsindsatsen til også at omfatte køn og social rekruttering.

Desuden pålægger "Filmaftalen 2015-2018" Filminstituttet at iværksætte en undersøgelse af rekrutteringen af medarbejdere til dansk film. Undersøgelsen skal belyse udviklingen i rekrutteringen til filmbranchen over tid og skal belyse sociale og geografiske forskelle. 


DOKUMENT / CHARTER FOR ETNISK OG KULTUREL MANGFOLDIGHED I DANSK FILM

Charterets ordlyd:

Vi mener, at etnisk mangfoldighed beriger og udvikler dansk film, og ønsker, at mangfoldighed er en integreret del af dansk filmkunst og filmkultur. Vi ønsker, at adgang til dansk film for filmskabere såvel som publikum er uafhængig af etnisk baggrund, og at danske film er identitetsskabende, engagerende og underholdende for alle danskere.

I vores virke vil vi:

  • betragte mangfoldighed som en værdi og som et kreativt og markedsmæssigt potentiale
  • udvikle dansk films kvalitet gennem en mangfoldighed af udtryk
  • støtte og skabe et varieret udbud af danske film for, af og med alle danskere uanset herkomst
  • skabe mulighed for kunstnerisk udfoldelse i dansk film for alle danske talenter
  • styrke og udforske etnisk og kulturel mangfoldighed i dansk film, både foran og bag kameraet
  • skabe og følge fælles mål og indsatser og dele erfaringer og viden på området