Støtte til tre nye spillefilm

Det Danske Filminstitut har givet støttetilsagn til tre nye spillefilm: Søren Frellesens "Anja & Viktor