Sundholm donerer filmsamling til Filmarkivet

ARKIVALIER. 16 europapaller med hovedsageligt danske spillefilm og indtil flere sjældenheder er blevet doneret til Det Danske Filminstituts Filmarkiv fra Aktivitetscentret Sundholm.

En filmsamling på mellem 1.500 og 2.000 spoler er nu i filmarkivale hænder. Samlingen, der er doneret af Aktivitetscentret Sundholm, stammer fra en privat biografklub i Hellerup. Indehaveren selv havde tilvejebragt filmene – og sammensat fremvisningsudstyret, hvilket betød, at ingen efter hans død var i stand til at betjene og videreføre biografen. Stedet blev lukket og inventaret skænket til Sundholm, hvor ejeren havde nære kontakter.

Det lykkedes heller aldrig for Sundholm at betjene udstyret, og filmene er derfor videregivet til Det Danske Filminstituts Filmarkiv, hvor samlingen nu registreres og analyseres, så den kan blive bevaret for eftertiden.

Billeder

Sundholmbilleder-005

Sundholmbilleder-018

Sundholmbilleder-004

Sundholmbilleder-012

Flere sjældenheder

De første kig på samlingen har allerede afsløret titler med stor vigtighed for arkivet. Ca. 75 % af filmene er danske spillefilm fra 1960'erne, 70'erne og 80'erne, og enkelte titler så sjældne, at der ikke eksisterer andet brugbart filmmateriale på dem.

Det gælder f.eks. Erik Ballings "Hvis lille pige er du?" (1963), hvor arkivet kun indehaver en gammel VHS-kopi. Et andet eksempel er Gabriel Axels "Det Kære Legetøj" (1968) – her har arkivet en enkelt kopi, men intet basismateriale, hvilket gør filmen interessant både som sammenligningsgrundlag og som dobbeltsikring. Samlingen rummer endvidere helt ukendte lokalreklamer fra Varde – på nitratfilm.

Registreringsarbejdet er dog kun lige begyndt, og forventningerne til at finde flere sjældenheder er høje:

"Jeg er sikker på, at når vi for alvor går i gang, vil flere skatte dukke op. Det er sjældent, at en så stor samling indeholder så meget interessant materiale, og det har derfor været af yderste vigtighed for Filmarkivet at få samlingen inden for vore døre, så vi kan lave et mere indgående detektivarbejde", siger Mikael Braae, filmarkivar og filmhistoriker på Det Danske Filminstitut.

Tak for filmene

Som tak for donationen inviterede Filmarkivet den 7. marts brugere fra Aktivitetscentret Sundholm til kaffe, kage og film i Cinemateket.

sundholm-i-cinemateketjpg

Tags: filmarkiv