Talentudvikling handler om både mangfoldighed og volumen

TALENTUDVIKLING. Filmværkstederne er uundværlige rugekasser for den næste generation af filmskabere, der skal forny dansk filmkunst. Men værkstederne spiller også en vigtig rolle i forhold til at udvikle kvalificeret arbejdskraft på andre fagområder til en hungrende branche, siger direktør for paraplyorganisationen Filmtalent, Jeanette Reutzer.

Den danske filmbranche tørster efter arbejdskraft og visionære fortællere. Derfor er talentudvikling i filmværkstederne af afgørende betydning , siger den nyligt udnævnte direktør for paraplyorganisationen Filmtalent, Jeanette Reutzer.

Direktør for Filmtalent Jeanette Reutzer. Foto: Krestine Havemann

I anledning af, at filmværkstederne fylder 50 år i november har vi talt med Reutzer om Filmtalents strategiske arbejde med talentudvikling i dansk film.

Hvordan står det egentlig til med talentudviklingen i dansk film?

"Danmark står internationalt stærkt inden for visuelle fortællinger – film, tv, web, og det skyldes blandt andet, at vi har haft et stort fokus på talentudvikling i mange år. Der er rigtigt mange succesfulde instruktører og filmfolk, der på et tidspunkt har haft deres gang på et af værkstederne. Det viser med al tydelighed, hvor vigtig en rolle værkstederne spiller som rugekasse.

Grundtanken i værkstederne er, at unge med talent og dedikation kan eksperimentere, fejle og finde deres eget udtryk. Det er et fristed, som er uafhængigt af kommercielle interesser. På værkstederne går man ikke nødvendigvis op i, om projektet bliver færdigt. Det er processen og mennesket, der er i centrum.

Jeg tror, det er vigtigt, at vi fortsætter den flersporede talentudviklingsstrategi: At vi ved siden af den klassiske filmskoleuddannelse har et omfattende udbud af alternative talentudviklingsmuligheder. I 2019 blev der i en kortlægning identificeret ikke mindre end 42 forskellige uformelle læringstilbud i hele landet – højskoler, foreningsuddannelser osv. I den forstand synes jeg, at det går det ret godt." 

Grundtanken i værkstederne er, at unge med talent og dedikation kan eksperimentere, fejle og finde deres eget udtryk. Det er et fristed, som er uafhængigt af kommercielle interesser.

- Jeanette Reutzer

Hvad er Filmtalents rolle?

"Vi har fire værksteder i Danmark; Aarhus, Odense, København og animation i Viborg. Filmtalent er sat i verden for at sikre, at de udgør et landsdækkende tilbud med regional forankring. Vi skal være med til at skabe grundlaget for, at unge talenter i hele landet bliver rekrutteret, udviklet og introduceret til et arbejdsliv i filmbranchen.

Hvorfor har man brug for en paraplyorganisation til det?

"Alene står det enkelte filmværksted svagere rent politisk. Filmtalent blev etableret, fordi der er et behov for at styrke de strategiske og økonomiske rammer og for et samlet politisk talerør for værkstederne. En af vores vigtigste opgaver er at skabe øget synlighed om værkstedernes betydning og generere flere midler til området.

Strategisk er der en stor styrke i, at vi både kan tænke og agere lokalt og nationalt, og at vi kan samle viden, kompetencer, ressourcer og udstyr på tværs af værkstederne."

Hvad er jeres vigtigste indsatsområder?

"Vi har blikket skarpt rettet mod tre hovedområder: Rekruttering, kompetenceudvikling og markedsintroduktion.

Rekruttering handler om at understøtte en geografisk, demografisk, og kulturel mangfoldighed, for diversitet starter i høj grad i talentudviklingen. Målet er at give unge mennesker i hele landet lige muligheder for at få adgang til filmbranchen. Også unge, som ikke nødvendigvis kender koderne eller har lært filmsprog hjemme ved middagsbordet. Den mangfoldighed er essentiel, hvis vi vil blive ved med at sikre den kunstneriske og erhvervsmæssige udvikling af de filmiske genrer og udtryksformer. Værkstedernes særlige styrke overfor kreative unge er, at man får et kamera på skulderen fremfor at sidde på skolebænken. Learning by doing er bare en god måde at lære på.

Learning by doing er bare en god måde at lære på.

- Jeanette Reutzer

Tidssvarende og kontinuerlig kompetenceudvikling er vigtig, fordi der lige nu sker kæmpestore forandringer i hele den digitale visuelle branche, både hvad angår teknologi, produktionsmetoder, fortælleformer, forretningsmodeller og distribution. Det går lynhurtigt, og derfor er det unikt at have et system, der kan tilpasse sig udviklingen og branchens behov med målrettede initiativer.

Endelig spiller markedsintroduktion en vigtig rolle, fordi værkstederne i min optik fungerer som et uundværligt bindeled mellem både de etablerede uddannelser og branchen. Det fokus er specielt aktuelt nu, fordi der er kapacitetsmangel i branchen.

50 år med værksteder

I 1970 åbnede Workshoppen i København som en forsøgsordning for filmfolk, som ønskede at afprøve utraditionelle udtryksformer og arbejdsmetoder.

I 1977 blev Workhoppen til Det Danske Filmværksted, og man samtidig oprettede et Videoværksted i Haderslev.

Filmværkstedernes jubilæum markeres med en filmserie i Cinemateket og en bogudgivelse.

Kan du uddybe det?

"Filmtalent har både et kunstnerisk og fagligt fokus, og lige nu mangler der kapacitet og talenter på en række forskellige fagområder. Derfor er det også vigtigt, at vi både måler værkstedernes succes på, hvor mange nye Thomas Vinterberger, der bliver udklækket, og på, at vi har en volumen. Lige nu har filmværkstederne over 200 produktioner i gang inden for både kortfilm, dokumentar og animation. Det er rigtig mange talenthold med manuskriptforfattere, fotografer, klippere, produktionsdesignere osv., der med hjerteblod og fortælleglæde og ved siden af deres studie eller job knokler for at dygtiggøre sig, prøve sig selv af og tage de første skridt hen imod en branche, der mangler arbejdskraft. På den måde spiller værkstederne en vigtig rolle i forhold til at skabe et grundlag for, at vi har talenter nok i dansk film fremadrettet."

Hvad ser du som de største udfordringer ved talentudviklingen?

"Det er en udfordring, at vi skal udvikle talenter til en fremtid, vi ikke kender. Men det er også en gave, for det betyder, at vi skal skrue op for eksperimenterne og lede efter nye måder at tænke og samarbejde på.

Talentudvikling handler fra vores perspektiv om, at vi lykkes med at fortsætte en flersporet strategisk indsats, som der er politisk og økonomisk opbakning til. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at det er unge menneskers dyrebare drømme, vi arbejder med. Jeg er dybt imponeret af, hvordan værkstederne evner at støtte, guide, udfordre og inspirere så mange unge mennesker."

Fonden Filmtalent

Fonden Filmtalent blev oprettet i 2016 som en national enhed for talentudvikling gennem de regionale filmværksteder i Odense, Viborg, Århus og København.

Formålet er at skabe en tværgående synergi inden for talentudviklingen på film, tv- og spilområdet og at styrke de strategiske, politiske og finansielle rammer, der skal til for at sikre dansk talentudvikling de bedste betingelser.

Jeanette Reutzer tiltrådte som direktør for Filmtalent i juni 2020.

De fire værksteder

Aarhus Filmværksted blev stiftet i 1987. Værkstedet støtter årligt op mod 40 produktioner med hovedvægten lagt på korte fiktionsfilm. Aarhus Filmværksted huser den alternative filmuddannelse Super8. Direktør er Merete Stubkjær.

Odense Filmværksted (tidligere Filminstituttets Workshop, Haderslev og Det Danske Videoværksted) åbnede i 1977 i Haderslev. I 2007 flyttede værkstedet til Odense. Direktør er Mette Bihl.

Filmværkstedet / København åbnede i 1970. I 1996 flyttede det ind på 4. sal i Filmhuset i Gothersgade. Filmværkstedet støtter årligt cirka 45 produktioner – både dokumentar, fiktion, novelle og i sjældne tilfælde også spillefilm. Direktør er Prami Larsen.

Open Workshop er en del af The Animation Workshop ved VIA University i Viborg. Værkstedet blev oprettet i 2001. Fokus er på animationsfilm, og værkstedet støtter over 100 projekter om året. Det fungerer også som et artist recidency for unge filmtalenter og spirende professionelle inden for animation. Direktør er Timothy Guy Leborgne.