Talentudvikling i luften mandag

PRESSEMEDDELELSE28.08.2003
Den 1. september
får Danmark en ny støtteordning for filmproduktion, Talentudvikling, under
kunstnerisk ledelse af Vinca Wiedemann. Talentudvikling er et
samarbejdsprojekt mellem DFI, DR TV og TV2/Danmark. Visionen med
Talentudvikling er at støtte og inspirere udviklingen af dansk films
formsprog og fortælling. Talentudvikling skal sikre, at nye generationer
af filmfolk ikke forfalder til konventionelle, overleverede udtryk, men
til stadighed stræber efter at afsøge grænser og skabe nye oplevelser for
publikum, hvad enten det sker i biografen eller foran tv-skærmen.
Talentudvikling yder støtte til udvikling og produktion af
fiktionsfilmprojekter i flg. formater: 10 minutter, 25-30 minutter, 40-45
minutter og +75 minutter.
Talentudvikling er
både et tilbud til nye talenter på professionelt niveau, og til de mere
erfarne. Det afgørende er, at manifesterede talenter kan få mulighed for
at udvikle sig, afprøve nye idéer eller skifte spor i forhold til
tidligere produktion. Ordningen er således kun en støttemulighed i
afgrænsede faser af ansøgerens professionelle løbebane.I
Talentudvikling er udgangspunktet ikke alene produktet, men også
talenterne bag produktet. Talenterne skal have manifesteret sig selv som
attraktive bud på udviklingen af dansk film. Dernæst skal de være i stand
til at præsentere projekter, hvor der er noget på spil, som er
interessante i sig selv og samtidig er velegnede til at styrke den
enkeltes fremdrift. Målgruppen omfatter alle drivende og
medskabende kreative kræfter - manuskriptforfattere, instruktører,
producere, fotografer, tonemestre, filmklippere o.a. - men det forventes
at der bag ethvert projekt står et kerneteam bestående af
manuskriptforfatter, instruktør og producer.Talentudvikling retter
sig mod initiativer, der både udspringer af nye grupperinger eller
selskaber og af det etablerede produktionsmiljø.
Baggrund Filmforliget 2003-2006
har til "talentudvikling" afsat godt 100 mio. kr. over perioden. Ca. 75
mio. kr. kommer fra DFI, mens DR TV og TV2/Danmark bidrager med 32 mio.
kr.Visioner, mål og konditioner er formuleret af de tre
organisationer, som har etableret en Styregruppe, der fungerer som
referenceorgan for den daglige ledelse. Talentudvikling er
institutionelt forankret i DFI, hvorfor det formelle ansvar for
støtteordningen ligger i DFIs direktion.
Daglig
ledelseDen daglige ledelse består
af en kunstnerisk leder (Vinca Wiedemann) og en producer (Jens Arnoldus).
Den kunstneriske leder vurderer potentialet i indkomne ansøgninger, både i
forhold til de menneskelige ressourcer og selve projektet.
Talentudviklings producer foretager parallelt en vurdering af
projekternes produktionsmæssige, tekniske og økonomiske aspekter som
indgår i det samlede beslutningsgrundlag.
Vinca Wiedemann
udtaler: "Der vil til enhver tid være brug for, at nogen sprænger de
etablerede, kunstneriske rammer og erobrer nyt territorium for kunsten og
den erkendelse og indsigt i eksistensen og samtiden, som al god kunst
fremprovokerer. Med Talentudvikling er der skabt et frirum til den slags
film. Talentudvikling er tiltænkt de nye, professionelle talenter, der
skal prøve om vingerne kan bære, og de erfarne, der har mod på at søge nye
veje. Forhåndsinteressen har været enorm, og vi forventer, at det vil
vælte ind med ansøgninger."
Talentudvikling
får til huse i nye lokaler i Filminstituttet, og praktiske detaljer
omkring ansøgning vil være at finde på www.dfi.dk > Filmstøtte > Talentudvikling fra på mandag d. 1.
september.
For yderligere
information, kontakt venligst:
Vinca Wiedemann /
vincaw@dfi.dk / 2025
8081