Skal streamingtjenesterne bidrage til dansk film og tv? Debat

Kom til filmpolitisk debat om streamingtjenesternes økonomiske rolle i dansk indholdsproduktion.
 
Mød Alex Ahrendtsen (DF), Mogens Jensen (S), Mads Andersen (C), Martin Gormsen, konsulent, og Klaus Hansen, direktør for Producentforeningen. Claus Ladegaard, adm. direktør for Det Danske Filminstitut, er vært.
 
EU-Kommissionen foreslog i 2016 en modernisering af EU's fælles retningslinjer på medieområdet, og siden har især udsigten til at få streamingtjenesterne til at bidrage økonomisk til europæisk indhold domineret debatten. En række europæiske lande har allerede taget initiativ til at forpligte tjenesterne til at reinvestere en del af deres omsætning i hjemlandets produktion. I maj afgjorde en EU-dom desuden, at Netflix skal bidrage til produktion af film og tv i Tyskland.
 
Det Danske Filminstitut foreslår muligheden i sit medie- og filmpolitiske oplæg for 2019-2022 og beskriver her, hvordan streamingtjenesternes bidrag kan være med til at genopbygge dansk film- og tv-økonomi.
 
For Filminstituttet er det afgørende, at det økonomiske engagement er med til fortsat at sikre produktioner, som har kvalitetsmæssige og kulturelle værdier som grundkriterier – det vil sige produktioner, som hovedsageligt tager udgangspunkt i og lægger vægt på Danmark som kulturel modtager og afsender.
 
Filminstituttet inviterer politikere og branchen til en diskussion om muligheden for at indføre forpligtelsen i Danmark.

Sted: K16. Den gamle lade på Lindeplads i Allinge.
Tidspunkt: 11.00 – 11.50