Tid til udvikling

MEDIA. Med støtte til Buster får festivalleder Füsun Eriksen et større filmudvalg og råd til at få filmene oversat til dansk. FILMupdate spurgt en række danske støttemodtagere, hvad MEDIA støtten har betydet for dem og deres projekter.

"Større filmudvalg og større udbredelse"

Füsun Eriksen, direktør for Buster Film Festival, der modtager festivalstøtte gennem MEDIA programmet:

"For en lille festival som vores, der kun lige akkurat kan holde hovedet over vandet, betyder MEDIAs støtte rigtig meget. Med den i ryggen behøver vi ikke at gå udelukkende efter gratis film. Vi får et større udvalg af film, fordi det kan lade sig gøre for os at betale screeningsfee og invitere filmskaberne til København, så de kan se filmene med deres publikum. Det gør også, at vi kan oversætte filmene, så de er forståelige for børn og unge, plus at vi kan producere vores festivalprogram og sende det ud til skoler overalt i landet. Derudover giver MEDIA støtten os et kvalitetsstempel, som betyder meget internationalt.

Ansøgningsprocessen er ret krævende. Det første år lavede jeg et hav af fejl, og jeg forstod simpelthen ikke, hvad man skulle gøre. Jeg måtte have en jurist til at hjælpe mig. Det er en lidt bureaukratisk proces, der kræver mange overvejelser, så hvis ikke vi fik de høje beløb, vi får nu, ville vi nok ikke søge."

MEDIA 20 år

MEDIA er EU's støtteprogram til den audiovisuelle industri i Europa. Det nuværende MEDIA 2007 program løber frem til udgangen af 2013 og har et samlet budget på 755 millioner euro.

Selve sagsbehandlingen foregår i Bruxelles, men der findes lokale MEDIA Desk kontorer i samtlige 32 MEDIA lande. De har til formål at rådgive og informere om MEDIA programmet og støttemulighederne. 

MEDIA's hovedmålsætninger er:

at styrke europæisk kulturel og sproglig mangfoldighed, garantere offentlig adgang til filmisk og audiovisuel kulturarv og fremme interkulturel dialog

at styrke den europæiske audiovisuelle sektors konkurrencedygtighed i et åbent marked

at styrke udbredelsen af europæiske audiovisuelle produkter både inden og uden for EU

"Luft og tid til udvikling"

Sigrid Dyekjær, producer i Danish Documentary, som flere gange har modtaget udviklingsstøtte gennem MEDIA:

"Det fantastiske ved at modtage penge fra MEDIA er, at vi har kunnet bruge meget mere tid på vores udviklingsperiode, end vi ellers ville have mulighed for. Det betyder, at vi er meget mere klar over, hvilken film det er, vi skal i gang med. Helt konkret kan man se det i, at filmene er optaget over længere tid. Uden støttekroner fra MEDIA ville man blive presset til at sætte en film hurtigere i produktion og måske dermed ikke få den bedste film ud af det.

Så for os giver MEDIA simpelthen mere luft og tid til at udvikle på filmene, inden vi selv vælger at sætte dem i produktion. Og det synes jeg er enormt vigtigt, for man skal kun vælge at sætte en film i produktion, fordi den er god – ikke fordi man er nødt til det rent økonomisk. Det er rart at komme så langt med sin film, at man kan lægge den ned, hvis man ikke har lyst til at producere den alligevel; hvis man mener, den ikke har det niveau eller den standard, den skal have."

"Det ville gøre ondt ikke at få de penge"

Rikke Ennis, CEO i Trust Nordisk, der modtager salgsagentstøtte gennem MEDIA programmet:

"Vi modtager mellem 500.000 og 1 million kroner fra MEDIA hvert år, og det betyder meget for os. Vi bruger først og fremmest MEDIA støtten til at investere i nye europæiske filmprojekter. Med den i baghånden har vi mulighed for at betale minimumsgaranti på nye projekter, som vi normalt ikke ville kunne komme i nærheden af. Det forbedrer vores bundlinje, og det er da en kæmpe hjælp. Hvis vi pludselig ikke fik de her penge, ville det uden tvivl gøre ondt."