Tre filmkonsulenters ansættelse forlænget

Pressemeddelelse
11.09.2002
Det Danske Filminstitut
har forlænget ansættelserne for tre filmkonsulenter.

Kort- og dokumentarfilmkonsulent Allan Berg Nielsens ansættelse
forlænges med et år fra 1. oktober 2002 til 30.
september 2003. Allan Berg Nielsen tiltrådte stillingen som konsulent den 1.
oktober 1998.
Jakob Høgels ansættelse
som kort- og dokumentarfilmkonsulent, er ligeledes forlænget et år
frem fra den 31. oktober 2002. Jakob Høgel tiltrådte stillingen den 1.
november 1999.
De to konsulenter har
netop bevilget udviklingsstøtte til et stort fællesprojekt, som en gruppe
filmfolk har taget initiativ til og udformet, med overskriften
"Magtens Billeder". Ambitionen er at udvikle et antal dokumentarfilm
samlet, indholdsmæssigt, finansieringsmæssigt og
produktionsmæssigt.
Udgangspunktet er den
store udredning af magtstrukturerne i Danmark, som en gruppe
samfundsforskere under ledelse af Lise Togeby er i gang med under titlen
"Magtudredningen." Tanken er at igangsætte et antal dokumentarfilm for i
forlængelse af det videnskabelige arbejde at lave film. Tilsammen vil
filmene udgøre en samfundsbeskrivelse til folkeoplysning i tv, på
bibliotekerne og i skolerne.
Jakob Høgel har
tidligere bl.a. støttet Jørgen Flindt Pedersens "Drengene i Vollsmose".
Allan Berg Nielsen har bl.a. støttet den biografaktuelle portrætfilm om
Dan Turell "Onkel Danny - Portræt af en Karma Cowboy".
Spillefilmkonsulent
Vinca Wiedemanns ansættelse forlænges fra 1. november 2002 til 31. oktober
2003. Vinca Wiedemann tiltrådte stillingen som konsulent den 1. november
1999. Wiedemann har bl.a. støttet Thomas Vinterbergs kommende spillefilm
"It's All About Love" og Lars von Triers kommende spillefilm
"Dogville".
For yderligere
oplysninger kontakt venligst:Bestyrelsesformand Søren KjærMobil:
4032 2496Mail: skj@vejleamt.dk